Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar bedömning och rehabilitering på specialistnivå enligt multimodal modell. Särskild hänsyn ska tas till samsjuklighet.

Målgrupperna är patienter med mycket komplex problematik bestående av:

  • långvarig smärta med eller utan samsjuklighet
  • utmattningssyndrom.

Patienterna ska ha fyllt 18 år och ha genomgått en allmänmedicinsk utredning i syfte att utesluta diagnoser som ska behandlas av annan specialist.

Patienter med enbart lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom ska hänvisas till husläkarmottagning eller till den psykiatriska vården.

Tilläggsuppdrag

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget.

Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Multimodal rehabilitering (MMR)

I förfrågningsunderlaget specificeras att de godkända vårdgivarna ska arbeta med så kallad multimodal rehabilitering (MMR) enligt den biopsykosociala modellen. Det innebär arbete i team med patienten under en viss period då psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning kombineras.

De vårdgivare som godkänns ska huvudsakligen arbeta på den specialiserade nivån, MMR 2, men kan till en mindre del också bedöma och behandla patienter på nivån för MMR 1, en enklare form av MMR.

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 januari 2017.

Ansökan om godkännande

Ifyllningsbar pdf för ansökan. Gäller vårdval rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och vid utmattningssyndrom, MMR2.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor

Checklista inför driftstart

Checklistan gås igenom vid driftstartsmötet cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Ersättningsmodell

Ersättningen till vårdgivarna består av en rörlig ersättning för varje besök och en fast ersättning för avslutad bedömning och/eller avslutad rehabilitering.

Modellen innehåller också ett ersättningstak för genomsnittlig ersättning per färdigrehabiliterad patient.

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 maj 2015. Uppdaterad 13 december 2016.

KVÅ-koder

Innehåller KVÅ-koder för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, med eller utan samsjuklighet, MMR2.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående uppdraget kontakta:

Relaterad information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.