Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget inom vårdval specialiserad neurologi omfattar ett basuppdrag som alla vårdgivare ska kunna utföra.

Avgränsningar

Vårdvalet omfattar specialiserad neurologi i öppenvård som inte kräver akutsjukhusens resurser eller som ska utföras av primärvården.

Högspecialiserad och sällan förekommande vård hör till akutsjukhus och vård som ska utföras av specialist i allmänmedicin till primärvården.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Förfrågningsunderlag som gäller till och med 31 juli 2018

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Rapporteringsanvisning 2018

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2018.

Uppföljningsplan 2018

Uppföljningsplan för vårdval specialiserad neurologi. Gäller från och 1 januari 2018.

Faktureringsadresser för personer från andra länder

Vanliga frågor och svar

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare

Mer information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.