Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Flyktingbarn är ofta utsatta för många fysiska och psykiska risker under sin resa från ett land till ett annat och kan ha bevittnat våld och scener som är helt otänkbara för oss som lever i fred. Bristande/obefintlig tillgång till hälso- och sjukvård under flykten, som kan variera från veckor till ett par år, påverkar deras behov av vård vid ankomsten till Sverige.

Checklista

Här följer rekommendationer för omhändertagande av nyanlända barn på BVC:

 • Ta reda på vilket språk familjen talar. Beställ tolk.
 • Boka ett hembesök eller en tid på BVC beroende på omständigheterna och barnens ålder. Hembesök rekommenderas i första hand.
 • Ta en god anamnes vid besöket/hälsosamtalet.
  • Ta reda på vilka länder familjen har rest igenom/ vistats i under resan till Sverige.
  • Hur barnet och de andra i familjen mår (allmäntillstånd).
  • Uppgifter om förlossningen och barnens tillväxt under första levnadsåret.
  • Fråga om genomförda vaccinationer, fråga alltid om de har något vaccinationsdokument. Dokumentera svaren noggrant.
  • När var sista hälsoundersökningen eller senaste kontakten med sjukvården.
  • Remittera barnet till barnläkarmottagningen/ de utvalda vårdcentraler som har avtal med landstinget och genomför hälsoundersökningar om det inte redan har gjorts. Anhöriginvandrade barn kan enbart remitteras till BUMM/VC. Det finns en särskild blankett för remitteringen. Länk till remissen.
  • Informera familjen om deras rättigheter till hälso- och sjukvård och barnhälsovård samt tandvård.
  • Beskriv vad barnhälsovårdens ansvar är och när och hur de kan kontakta BVC.
  • Informera om att alla i familjen har rätt till en hälsoundersökning.
  • Informera om att barnet har rätt till öppna forskola och förskoleklass.

Nyanlända familjer flyttar många gånger under kort tid och ibland händer det att BVC-sjuksköterskan behöver rekvirera journalhandlingar/provsvar från tidigare genomförd hälsoundersökning på vårdcentral/BVC/barnläkarmottning/asylmottagning.

Om man inte får kontakt med familjen kan man direkt kontakta Migrationsverket för att få reda på om barnet bor kvar i området. Kontaktuppgifterna till migrationsverket finns i länken nedan.

Om det uppstår svårigheter med att få kontakt med familjen kan du ringa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. HSF, och fråga om barnet bor kvar.

Kontakt HSF

Umar Shah | Controller

Kvinnor-Barn-Asyl, Avdelningen för närsjukvård