Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Till BVC kommer alla barn – även de barn som lever under svåra förhållanden. Att se och förstå barns utsatthet kan vara svårt men är en av barnhälsovårdens viktigaste uppgifter.

Enligt barnkonventionen har barn rätt till bästa möjliga uppväxtvillkor och hälsa och att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, mot vanvård och utnyttjande.

Alla som möter och/eller arbetar med barn i offentlig verksamhet har en personlig skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa, Socialtjänstlagen kap 14.

Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

Frågor som stöd för att förstå

Följande frågor kan vara till hjälp för att förstå sin egen oro:

 • Har barnet symtom, till exempel viktutveckling, kontakt, mat och sömnsvårigheter, hud, utvecklingsavvikelser?
 • Grundar sig din oro på vad du själv sett och/eller hört?
 • Grundar sig din oro på vad andra sett och/eller hört?
 • Vad tänker du om relationen och samspelet mellan föräldrar och barn?
 • Har familjens sociala situation betydelse för din oro?
 • Har din relation till föräldrarna betydelse för hur du tänker kring en eventuell anmälan?
 • Hur länge har du varit orolig?
 • Vad är din största oro kring barnet?

Hur går du vidare?

 • Diskutera så fort som möjligt med kollegor, BVC-läkare och psykolog från BUP
 • Är ett gemensamt möte mellan dig, föräldrar och socialtjänsten en möjlighet? Här kan exempelvis familjens situation och eventuellt behov av stöd diskuteras.
 • Om du känner osäkerhet inför en anmälan kan du kontakta socialtjänsten för att diskutera barnet och föräldern anonymt
 • Vid behov kontakta Barnskyddsteamet, MIO på telefon 08-517 766 28 för vidare diskussion. Deras uppdrag är bland annat att bistå, stödja, samt vara diskussionspartner och expert gällande vårdpersonals agerande i barnmisshandelsfrågor.

När du bestämt dig för att anmäla

 • Ska du anmäla ensam eller tillsammans med ansvarig läkare eller chef?
 • En anmälan till socialtjänsten kan vara muntlig, men bör kompletteras med en skriftlig anmälan. Detta för att undanröja missförstånd och osäkerhet om vad som sagts.
 • Föräldrarna ska alltid informeras. Obs! När det gäller misstanke om att barnet utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel, i hemmet eller av vårdnadshavare, ska kontakt med socialtjänsten tas innan barnets vårdnadshavare kontaktas. Det kan vara av vikt att rådgöra med socialtjänsten angående tillvägagångssättet beroende på hur situationen ser ut.
 • Diskutera med socialtjänsten om ni kan ha ett möte tillsammans med föräldrarna.
 • Be föräldrarna om tillstånd att få samtala med socialtjänsten framöver.
 • Om möjligt boka gärna en ny tid med föräldern om ett par veckor för uppföljning.

Efter en anmälan till socialtjänsten

Om din oro för barnet och familjen kvarstår efter en anmälan till socialtjänsten – gör en ny anmälan!

Det är viktigt för socialtjänsten att få in så mycket information som möjligt för att kunna öppna en utredning.

Mer information: