Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

E-recept

I de flesta vårdavtal är användningen av e-recept ett krav. E-receptet skrivs direkt i journalsystemet och vårdgivaren ska föra in stödtjänster i sina it-system.

Webbaserade e-recepttjänster

Om du inte har ett journalsystem med receptmodul finns det webbaserade e-receptlösningar som tillhandahålls mot en licensavgift. Mer information om e-recepttjänsterna hittar du på

Pappersrecept och klisteretiketter

Den vanliga receptblanketten kan beställas från Strålfors Svenska AB. Det går också att beställa tryckning av streckkoden (förskrivarkod och arbetsplatskod), arbetsplatsens adress samt telefonnummer alternativt klisteretiketter till pappersrecept. Privata vårdgivare – med eller utan avtal med landstinget – kan fritt välja tryckerier.

Alla typer av receptblanketter, även de för narkotiska läkemedel, hjälpmedelskort, livsmedelsanvisningar och recept för fysisk aktivitet, kan beställas från Strålfors Svenska AB.

Det finns två sätt att beställa receptblanketter från Strålfors

 1. Via beställningsblankett (länk nedan) som mejlas eller postas till Strålfors Svenska AB.
 2. Via en elektronisk beställningsrutin på Blanketthotellet. Kontakta Strålfors Svenska AB:s kundtjänst för att söka behörighet för elektroniska receptbeställningar. Efter godkännande erhålls en inloggningskod för beställning.

Det är viktigt att

 • streckkoden är maskinläsbar för apoteket
 • arbetsplatsadressen är tryckt på receptet
 • adressen uppdateras i landstingets kodserver – detta görs hos den som ansvarar för arbetsplatsregistret inom sjukvårdsområdet (se avsnittet nedan om arbetsplatskod och förskrivarkod).

Kontakt för att beställa pappersrecept

Strålfors Svenska AB
Kundtjänst
Järnvägsgatan 19
441 86 Alingsås

020-535 351
customer.service@stralfors.se

Arbetsplatskod och förskrivarkod

Förskrivarkod är obligatoriskt på alla recept. Saknas förskrivarkod är det ett expeditionshinder och receptet kan inte expedieras av apotek.

Arbetsplatskod på recept är obligatoriskt för att kunden ska få tillgodoräkna sig kostnaden inom läkemedelsförmånen. Saknas arbetsplatskod så kan receptet expedieras, men det blir utan läkemedelsförmån för kunden.

Streckkoden för förskrivar- och arbetsplatskod som är nödvändig för expediering av recept, ska enligt Läkemedelsverkets föreskrifter "vara i för apoteket maskinläsbar form". Under streckkoden anges koden med siffror. Sifferkoden består av 18–20 siffror i följd. De första 7 siffrorna är den personliga förskrivarkoden som ges ut av Socialstyrelsen. De följande 11–13 siffrorna utgör arbetsplatskoden. Alla arbetsplatskoder i Stockholm börjar med siffrorna 01.

Arbetsplatsens adress och telefonnummer ska vara tryckt på receptet. Om arbetsplats saknas anges bostadsadressen. Om adressen som är kopplad till arbetsplatskoden ändras, ska den uppdateras hos SLL IT, se kontaktuppgifter nedan.

För anställda i landstinget eller verksamhet som har vårdavtal med landstinget förser arbetsplatsen förskrivaren med arbetsplatskod. Övriga förskrivare, till exempel pensionärer och läkare som arbetar i verksamhet utanför hälso- och sjukvården, kan ansöka om arbetsplatskod genom att använda blanketten Ansökan om arbetsplatskod.

Kontakt för information om arbetsplatskoden eller för att ändra adressen

SLL IT
Administrativa system
Box 22550
104 22 Stockholm

Förskrivarkod

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med regelbunden och stabil medicinering. Det är en bra lösning när patienten själv, eller med hjälp av närstående, inte klarar av sin läkemedelshantering på ett tillfredsställande sätt - oavsett boendeform.

Syftet med dosförpackade läkemedel:

 • att öka säkerheten av läkemedelshanteringen
 • att få en helhetsbild av patientens samlade läkemedelsordinationer
 • att förbättra följsamheten till ordinationer
 • att minska kassationen av läkemedel
 • att stödja rationell läkemedelsanvändning
 • att minska miljöstörande läkemedelsrester i naturen

Alla ordinationer görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

Riktlinjer för användning av dosförpackade läkemedel i Stockholms läns landsting finns att laddas ner (se nedan) eller beställas som trycksak (fickbroschyr) via e-post: medicinsk.fortbildning@sll.se.

Regler vid läkemedelsförskrivning

Syftet med förskrivningsreglerna är att klargöra kostnadsansvaret mellan vårdgivare så att patienter får de läkemedel de ska ha.

Ersättning vid felaktig förskrivning

Läkemedelsförskrivning till utomlänare

Läkemedelsförskrivning till asylsökande och tillståndslösa

E-recept kan användas vid receptförskrivning till asylsökande och tillståndslösa och det kan skickas till alla apotek i länet, men ett specifikt apotek måste väljas på grund av att reservnumret inte är unikt som ett personnummer. Skriv gärna ut en minneslapp till patienten så att hen går till rätt apotek och för att apoteket ska kunna söka på rätt namn.

Asylsökande måste ha med giltigt LMA-kort vid uthämtande av läkemedel på apotek.

Recept för tillståndslösa märks med skrivning UTill/Tillståndslös betalas av Stockholms läns landsting i doseringsfältet. I och med detta har förskrivaren verifierat att patienten tillhör denna kategori och ytterligare dokument behövs inte.

Relaterat