Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

E-recept

I de flesta vårdavtal är användningen av e-recept ett krav. E-receptet skrivs direkt i journalsystemet och vårdgivaren ska föra in stödtjänster i sina IT-system.

Webb-baserade e-recepttjänster

Om du inte har ett journalsystem med receptmodul finns det webbaserade e-receptlösningar som tillhandahålls mot en licensavgift. Mer information om e-recepttjänsterna hittar du på

Pappersrecept och klisteretiketter

Den vanliga receptblanketten kan beställas från PostNord Strålfors. Det går också att beställa tryckning av streckkoden (förskrivarkod och arbetsplatskod), arbetsplatsens adress samt telefonnummer alternativt klisteretiketter till pappersrecept. Privata vårdgivare – med eller utan avtal med landstinget – kan fritt välja tryckerier.

Alla typer av receptblanketter, även de för narkotiska läkemedel, hjälpmedelskort, livsmedelsanvisningar och recept för fysisk aktivitet, kan beställas från Strålfors.

Beställning av receptblanketter görs via beställningsformulär (länk nedan) som mejlas eller postas till Strålfors.

Det är viktigt att streckkoden är maskinläsbar för apoteket.

Kontakt för att beställa pappersrecept

PostNord Strålfors Kundtjänst
Författarvägen 2
Beställningar
830 21 TANDSBYN

020-535 351
customer.service@stralfors.se

Arbetsplatskod och förskrivarkod

Förskrivarens namn, yrke, telefon, tjänsteställe, förskrivarkod och arbetsplatskod ska anges på receptet.

Förskrivarkod är obligatoriskt på alla recept. Saknas förskrivarkod är det ett expeditionshinder och receptet kan inte expedieras av apotek.

Arbetsplatskod på recept är obligatoriskt för att kunden ska få tillgodoräkna sig kostnaden inom läkemedelsförmånen. Saknas arbetsplatskod så kan receptet expedieras, men det blir utan läkemedelsförmån för kunden.

Streckkoden för förskrivar- och arbetsplatskod som är nödvändig för expediering av recept, ska enligt Läkemedelsverkets föreskrifter "vara i för apoteket maskinläsbar form". Under streckkoden anges koden med siffror. Sifferkoden består av 18–20 siffror i följd. De första 7 siffrorna är den personliga förskrivarkoden som ges ut av Socialstyrelsen. De följande 11–13 siffrorna utgör arbetsplatskoden. Alla arbetsplatskoder i Stockholm börjar med siffrorna 01.

För anställda i landstinget eller verksamhet som har vårdavtal med landstinget förser arbetsplatsen förskrivaren med arbetsplatskod. Övriga förskrivare, till exempel pensionärer och läkare som arbetar i verksamhet utanför hälso- och sjukvården, kan ansöka om arbetsplatskod genom att använda blanketten Ansökan om arbetsplatskod.

Kontakt för information om arbetsplatskoden eller för att ändra adressen

Förskrivarkod

Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen.

Läkare utan legitimation använder en gruppförskrivarkod som finns hos det landsting som vårdgivaren tillhör.

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med regelbunden och stabil medicinering. Det är en bra lösning när patienten själv, eller med hjälp av närstående, inte klarar av sin läkemedelshantering på ett tillfredsställande sätt - oavsett boendeform.

Syftet med dosförpackade läkemedel:

  • att öka säkerheten av läkemedelshanteringen
  • att få en helhetsbild av patientens samlade läkemedelsrecept
  • att förbättra följsamheten till läkemedelsförskrivningen
  • att minska kassationen av läkemedel
  • att stödja rationell läkemedelsanvändning
  • att minska miljöstörande läkemedelsrester i naturen

Alla förskrivningar görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

Regler vid läkemedelsförskrivning

Syftet med förskrivningsreglerna är att klargöra kostnadsansvaret mellan vårdgivare så att patienter får de läkemedel de ska ha.

Ersättning vid felaktig förskrivning

Läkemedelsförskrivning till utomlänare

Läkemedelsförskrivning till asylsökande och tillståndslösa

E-recept kan användas vid receptförskrivning till asylsökande och tillståndslösa och det kan skickas till alla apotek i länet, men ett specifikt apotek måste väljas på grund av att reservnumret inte är unikt som ett personnummer. Skriv gärna ut en minneslapp till patienten så att hen går till rätt apotek och för att apoteket ska kunna söka på rätt namn.

Asylsökande måste ha med giltigt LMA-kort vid uthämtande av läkemedel på apotek.

Recept för tillståndslösa märks med skrivning UTill/Tillståndslös betalas av Stockholms läns landsting i doseringsfältet. I och med detta har förskrivaren verifierat att patienten tillhör denna kategori och ytterligare dokument behövs inte.

Relaterat