Välkommen till Vårdgivarguiden

Nu förenklar vi vardagen. Informationen snabbt, enkelt och samlat på ett ställe!

» Introduktion till Vårdgivarguiden!

Barnhälsovården och BVC

BVC ingår i Vårdval Stockholm och de mottagningar som är godkända ska arbeta enligt förfrågningsunderlaget. Det betyder att mottagningarna bland annat ska följa Stockholms läns landstings basprogram för barnhälsovård, de nationella riktlinjer som finns i Rikshandboken samt i förekommande fall lokala riktlinjer.

Om barnhälsovården

BVC Nytt - månadsblad nr 3

Start för vaccination mot rotavirus på BVC

Nu erbjuds alla barn födda 1 mars 2014 och senare, samt boende i Stockholms län, gratis vaccination mot rotavirus på BVC....

Vårdval och avtal

Här hittar du dokument för att ansöka om att bedriva en barnavårdscentral.

I förfrågningsunderlaget hittar du de krav som gäller för godkännande av bland annat allmänna villkor och IT.

BVC - förfrågningsunderlag

BVC - Vårdval Stockholm

Avgifter och ersättning på BVC

Ersättningen på BVC regleras i ersättningsbilagan. Registrering av besök sker i RAPP eller journalsystemets kassasystem. Fakturing görs via Vårdfaktura.

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral