Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

 • Nyhet, publicerad 22 maj 2018

  Nu startar utredningen Hälso- och sjukvården 2040 som ska beskriva och analysera hälso- och sjukvårdens förutsättningar år 2040.

  • Startsida
 • Nyhet, publicerad 20 maj 2018

  Den 1 maj öppnades intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
  • Startsida
 • Nyhet, publicerad 16 maj 2018

  Åttonde lägesrapporten om den nya akuta vården.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
  • Startsida
 • Nyhet, publicerad 16 maj 2018

  Övergången till en ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som var planerad till den 7 juni, kommer att flyttas fram till hösten 2018....

  • Husläkarverksamhet
  • Startsida
 • Nyhet, publicerad 16 maj 2018

  En ny miljöombudsutbildning finns nu för dig som miljöombud/miljösamordnare. Under våren ges ett antal utbildningstillfällen.

 • Nyhet, publicerad 15 maj 2018

  Den 7 juni stänger Inera ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen. Skälet är att Högsta förvaltningsdomstolen anser att funktionen inte har stöd i lag.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 13 maj 2018

  Idag har delar av cancervården flyttat in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad. Flytten har gått enligt plan och omkring 10 patienter har flyttat in i de nya lokalerna under...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Startsida
 • Nyhet, publicerad 11 maj 2018

  Den driftstörning som under dagen påverkat möjligheten att skriva ut e-recept är nu åtgärdad och systemet fungerar som vanligt igen.

 • Nyhet, publicerad 9 maj 2018

  Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 8 maj har 16 styrelser utsetts för landstingets verksamheter för det kommande året.

 • Nyhet, publicerad 7 maj 2018

  Hälso- och sjukvården och tandvårdens jämställdhetspris. Nominera senast 31 maj.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 2 maj 2018

  Fler patienter har sökt vård idag, första vardagen efter en långhelg. Från akutsjukhusen rapporteras att arbetet även idag fungerar väl.

  • Akut omhändertagande
 • Nyhet, publicerad 1 maj 2018

  Idag, 1 maj, klockan 06.00 öppnade landets första intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

  • Akut omhändertagande
 • Nyhet, publicerad 27 april 2018

  Fokus ligger nu på vägledning av patienter till rätt vård från början.

  • Akut omhändertagande
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 27 april 2018

  Den 1 maj öppnar landets första intensivakut på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Samtidigt stänger akutmottagningen för vuxna.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 27 april 2018

  En ökad volym av ÖNH-patienter kommer tas omhand av husläkarmottagningarna, närakuterna och av vårdval öron-, näs- och halssjukvård.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 24 april 2018

  Den 7 juni 2018 börjar en ny utskrivningsprocess att gälla i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning. För vårdgivare finns det nu metodstöd som ger praktiskt stöd och vägledning i de nya...

  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 24 april 2018

  Detta rör sig om en planerad omstart som landstingsstyrelsen beslutade om i april.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Framtidens vårdinformationsmiljö
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 23 april 2018

  I dag startar landstingets kommunikationsinsats för att informera invånarna om att vuxenakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna stänger den 1 maj och att intensivakuten öppnar.

  • Akut omhändertagande
 • Nyhet, publicerad 23 april 2018

  Var med och tyck till om hur fonden kan bli en än viktigare kugge i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 22 april 2018

  Flytten har gått enligt plan och ett tiotal patienter samt öppenvård har flyttat in i de nya byggnaderna.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 22 april 2018

  Flytten går enligt plan och hittills har ett antal patienter flyttats till de nya byggnaderna. Fullt fokus ligger på patientsäkerheten.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 22 april 2018

  Idag, den 22 april, genomförs den första av vårens flyttar till den nya sjukhusbyggnaden.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 20 april 2018

  Allt fler får hjälp på rätt plats visar femte rapporten om nya akuta vården.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 20 april 2018

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har idag gjort en polisanmälan utifrån misstankar om systematiskt felaktiga faktureringar.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 19 april 2018

  Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna är nu färdigbyggda. Den 25 maj hålls en invigningsceremoni för att uppmärksamma att länet nu får en toppmodern byggnad för högspecialiserad...

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 18 april 2018

  På Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 10 april mars godkändes förfrågningsunderlaget för upphandlingen av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon enligt LOU.

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 17 april 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på sammanträdet den 10 april att ställa sig bakom Socialstyrelsens rekommendation att inte erbjuda screening för prostatacancer.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 16 april 2018

  Från och med 1 juli 2018 är Encepur nytt TBE-vaccin på avtal i SLL, och ersätter därmed FSME-immun.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 16 april 2018

  FVM SLL är nytt tema för eHälsalyftet, för att vidareutveckla kompetensen inom digitalisering och e-hälsa.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Framtidens vårdinformationsmiljö
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 13 april 2018

  Nu införs vårdval sexuell hälsa. Det innebär att fler vårdgivare kan komma att erbjuda vård som rör sexuellt överförbara infektioner samt sex och samlevnad.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 12 april 2018

  I utvecklingen av en mer sammanhållen kunskapsstyrning i vården ingår ett delprojekt med fokus på psykisk hälsa.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 11 april 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade igår att anta Ersta Diakonisällskap som leverantör av öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 11 april 2018

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 10 april 2018

  Landstingsrevisorerna har granskat planeringen för husläkarverksamhetens förändrade roll i den omställning av länets sjukvård som nu pågår.

  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 10 april 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit en regional läkemedelsstrategi för 2018–2022. Strategin, som har sex övergripande mål, ska betraktas som en vägvisare inom läkemedelsområdet.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 9 april 2018

  Snart är nio av de tio planerade nya närakuterna igång i Stockholms län. Under våren genomförs lokala kampanjer för de olika närakuterna. Kampanjerna syns på lokala bussar, i lokaltidningar och på...

  • Akut omhändertagande
 • Nyhet, publicerad 9 april 2018

  Den årliga vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa avslutades den 28 februari. Nästa års kampanj startar den 6 november 2018. Uppmana gärna dina patienter att anmäla sig för att få en...

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 4 april 2018

  FoUUI-rådet är ett rådgivande organ till landstingsdirektören.

  • Forskning
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 3 april 2018

  Från och med 4 april ska hänvisning av patienter till annan vårdform ske m.h.a. det nya verktyget.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
  • Barnhälsovård
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 3 april 2018

  Länets tionde närakut kan komma att placeras vid Sabbatsbergs sjukhus istället för vid S:t Görans sjukhus.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 29 mars 2018

  Se en intervju med en av SLL:s representanter och få fördjupning på SKL:s webb.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 29 mars 2018

  Vetenskapsrådet har utvärderat den kliniska forskningen i Stockholms läns landsting och sex andra universitetslandsting.

  • Forskning
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 21 mars 2018

  Fjärde rapporten om akuta vården visar att senvinterns infektioner lett till många besök på akutsjukhusen. Även förslaget om ny plats för länets tionde närakut beskrivs.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 16 mars 2018

  Ersta Diakonisällskap har fram till årsskiftet ett uppdrag att erbjuda öppen och sluten psykiatrisk vård för i första hand vårdpersonal i landstingets verksamheter, men även patienter som inte är...

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 16 mars 2018

  Chefläkaren för SLL har fattat beslut om att ett landstingsgemensamt stöd för hänvisning.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 12 mars 2018

  Representanter för SLL och Region Gotland har utsetts till programområden i det nya nationella systemet för kunskapsstyrning

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 12 mars 2018

  Statistik över sjukdomar som anmälts enligt smittskyddslagen under 2017.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 8 mars 2018

  Nu finns 2017 års verksamhetsberättelse för Smittskydd Stockholm publicerad.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2018

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2018

  Tidigt imorse slutfördes arbetet med installation av ny hårdvara för nätverket i den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2018

  De senaste åren har ett stort antal flyktingar kommit till Sverige. Många kommer att söka vård inom primärvården med besvär relaterade till traumatiska händelser och/eller migrationsprocessens...

  • Flyktingsituationen
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2018

  Arbetet med byte av hårdvara vid NKS fortsätter under natten och vårdpersonalen använder som planerat manuella rutiner.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2018

  Arbetet med bytet av hårdvara går fortfarande enligt plan. Samarbetet med berörda vårdgivare i länet är tätt.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2018

  Sedan klockan tio idag pågår bytet av den hårdvara som påverkat nätverket i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad. Arbetet har hittills löpt enligt plan.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2018

  Nu inleds det planerade bytet av den hårdvara som påverkat nätverket i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad. Sjukhuset är öppet men använder manuella rutiner.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 16 februari 2018

  Andra rapporten om nya akuta vården

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 16 februari 2018

  På måndag och tisdag genomförs det planerade bytet av den hårdvara som påverkat nätverket i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad. Sjukhuset är öppet under arbetet men med manuella...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 14 februari 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden visar i årsbokslutet 2017 ett överskott om 357 miljoner kronor. En av orsakerna till överskottet är att de kostnadsreducerande åtgärder som sattes in under 2017 haft avsedd...

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 14 februari 2018

  400 medarbetare kommer arbeta med att ställa krav på den framtida vårdinformationsmiljön i SLL.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 14 februari 2018

  Landstinget är nominerat till priset "Nordens bästa organisatör av hållbar sjukvård". Vinnaren presenteras i morgon.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 12 februari 2018

  Landstinget och Storsthlm har tagit fram en gemensam riktlinje och rutiner för den nya lagen om samverkan vid utskrivning.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 2 februari 2018

  Nu finns ett nytt verktyg som gör det enklare att rapportera miljöarbetet.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 1 februari 2018

  Vårdutbudet utökas steg för steg - följ arbetet i regelbundna rapporter

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 31 januari 2018

  Det har också tagits fram en nulägesanalys som bildar grund för utredningar och förslag.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 31 januari 2018

  Nu kan du läsa januarinumret av HSN-nytt.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2018

  Stockholms läns mottagande av kvotflyktingar har ökat i samband med att Sverige tar emot flera kvotflyktingar sedan 2016. Kvotflyktingars situation skiljer sig från andra nyanländas och kan innebära...

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsfullmäktige att besluta om ekonomiskt bidrag till patienter som påbörjar sin dialysbehandling i hemmet efter 65 års ålder.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2018

  Gäller misstänkt eller bekräftad mässling i Stockholms läns landsting.

  • Smittskydd
  • Vårdhygien
 • Nyhet, publicerad 26 januari 2018

  Nu finns en ny broschyr som vänder sig till alla föräldrar med sjuka barn.

  • Barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 26 januari 2018

  Tio nya närakuter med barnkompetens, ambulansintag och tillgång till röntgen och tretton husläkarjourer som håller öppet kvällar och helger. Utbudet för akut vård för barn ökar.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 25 januari 2018

  Ny rapport från 4D presenterar lösningar för samverkan mellan vård, forskning och patient.

  • Forskning
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 22 januari 2018

  Webbutbildning blir obligatorisk för att få behörighet att förskriva hjälpmedel i Beställningsportalen.

  • Information från landstinget
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 15 januari 2018

  Fler patienter söker vård både på akutmottagning och hos husläkare och ytterligare 170 vårdplatser har öppnats igen.

  • Akut omhändertagande
  • Husläkarverksamhet
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 12 januari 2018

  Senaste månaden har influensafallen ökat. Oseltamivir (Tamiflu/Ebulfimin) är motiverat till riskpatienter.

  • Smittskydd
  • Vårdhygien
 • Nyhet, publicerad 10 januari 2018

  Inget mässlingsutbrott pågår i Stockholms län och rekommendationer för vaccination mot mässling är de samma som tidigare i länet.

  • Barnhälsovård
  • Information från landstinget
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 5 januari 2018

  Akutsjukhusen har nu fler platser öppna än förra veckan men det är fortfarande mycket ansträngt.

  • Akut omhändertagande
  • Husläkarverksamhet
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 4 januari 2018

  Riktlinjerna innebär att varje arbetsgivare ska se över vilka anställda som kan vara oskyddade mot mässling och sedan erbjuda dessa kostnadsfri vaccination.

  • Information från landstinget
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 29 december 2017

  Flera insatser pågår nu eftersom trycket ökat på akutsjukhusen under dagarna efter julhelgen. Fler sjuka patienter har lagts in samtidigt som patienter som är färdigvårdade har svårt att tas emot i...

  • Akut omhändertagande
  • Husläkarverksamhet
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 29 december 2017

  Det nya handlingsprogrammet för calicivirusinfektion, så kallad vinterkräksjuka, börjar gälla från och med 1 januari.

  • Smittskydd
  • Vårdhygien
 • Nyhet, publicerad 27 december 2017

  Fler stockholmare läser på om både mässlingsvirus och vaccinet. Det pågår inget mässlingsutbrott i länet nu men vaccination för att skydda sig är lika viktigt som vanligt.

  • Barnhälsovård
  • Information från landstinget
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 22 december 2017

  Allt fler väljer närakut istället för akutmottagning. Akutsjukhusen detaljplanerar för trygg vård när det är ont om bemannande vårdplatser.

  • Information från landstinget
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 21 december 2017

  Geriatrisk öppen- och slutenvård upphandlas vid Dalens och Handens sjukhus.

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 21 december 2017

  Nu kan du läsa årets sista nummer av HSN-nytt.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 19 december 2017

  För att öka tillgängligheten på länets husläkarmottagningar har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om ett antal åtgärder.

  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 18 december 2017

  Den senaste läsarundersökningen visar att tidningen 1177 Vårdguiden har hög trovärdighet. Många invån...

  • Husläkarverksamhet
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 18 december 2017

  Den 1 januari 2018 byter sjuktransportenheterna namn till transportambulanser. Namnbytet ...

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Patientadministration
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 14 december 2017

  Har du en idé om en nyskapande produkt, tjänst eller metod som kan förbättra hälso- och sjukvårdens arbete till nytta för medarbetare och patienter? Snart startar nästa period då du kan ansöka om...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 14 december 2017

  I temanumret Vård i juletid finns viktig information kring vården under jul-, nyår- och trettonhelgen samlad.

  • Information från landstinget
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 12 december 2017

  Nu öppnar Stockholms läns andra diagnostiska centrum som ska utreda patienter med allvarliga diffusa symtom och misstänkt cancer.

  • Information från landstinget
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 11 december 2017

  Nya strukturer ska säkerställa tillgången till en god, kunskapsbaserad och jämlik vård i hela landet.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 8 december 2017

  Karolinska Universitetssjukhuset tar över ansvaret för Stockholms Medicinska Biobank.

  • Forskning
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 7 december 2017

  Nu är det beslutat hur vårdutbudet ska förändras i enlighet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från landstinget
  • Vårdutbudsförändringar
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 6 december 2017

  Ny uppbyggnad av vården vid hetsätningsstörning, fler behandlingsformer och ett tydligt hälso- och patientperspektiv i ny upphandling.

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 5 december 2017

  Landstingsfullmäktige har nu beslutat om den budget som gäller för framtidens vårdinformationsmiljö. Totalt ska 2,2 miljarder investeras för att göra det lättare för patienterna att vara delaktiga i...

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 5 december 2017

  Barnonkologen vid Karolinska Universitets­sjuk­huset har tilldelats Guldpillret.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 4 december 2017

  Nu blir det enklare att hitta den information du behöver när du beviljar sjukresor till patienter.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 28 november 2017

  Hon var tidigare vice VD för Akademiska Hus och dessförinnan ekonomidirektör i landstinget Halland.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 28 november 2017

  Nu finns det en ny grundläggande miljöutbildning på webben. Utbildningen vänder sig till alla landstingsfinansierade verksamheter.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 27 november 2017

  Den 1 december varje år uppmärksammas hiv runtom i världen.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 24 november 2017

  Att vända en barnavårdscentral från kris till framgång, att följa upp sköra äldre som lämnat sjukhus och att lyssna på erfarenheter från patienter som utsatts för tvångsåtgärder i psykiatrin – för...

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 24 november 2017

  Nu är förutsättningarna klara för den nya upphandlingen av vägburen ambulanssjukvårdstjänst i Stockholms län.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 22 november 2017

  Nu kan du läsa HSN-nytt nummer 10.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 22 november 2017

  Personer med traumatiska upplevelser från andra länder kan få särskild psykiatrisk vård i Stockholm. Från nästa år kommer den vården ges av Capio Psykiatri och Praktikertjänst psykiatri efter en...

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 21 november 2017

  Just nu pågår en nätverksstörning i IT-miljön i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Störningen uppstod i samband med ett underhållsarbete tidigare under dagen. Felsökning...

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 21 november 2017

  Sammanhållna vårdprocesser mellan prostatacancervården på akutsjukhusen och vårdval specialiserad urologi är en tydlig inriktning.

  • Avtal och uppdrag
  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 21 november 2017

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 21 november att bevilja 18,7 miljoner kr till 109 ideella organisationer för 2018.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 20 november 2017

  Nu pågår ett arbete för att skapa samsyn kring hur patienter ska hänvisas inom den akuta vården i Stockholms läns landsting.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 20 november 2017

  Alla patienter som idag får vård på de mottagningar i den öppna specialistvården som nu avslutar sin verksamhet kommer att få fortsatt vård på Centrum för reumatologi.

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 20 november 2017

  En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär nya ansvarsområden för landstingets vårdgivare och länets kommuner i samband med utskrivningsprocessen.

  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 17 november 2017

  Stockholms läns landsting accepterar inte någon form av sexuellt våld, sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling.

  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 15 november 2017

  Under 2018 föreslås landstingets budget för hälso- och sjukvård ökas med 600 miljoner kronor.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från landstinget
 • Nyhet, publicerad 9 november 2017

  Den första perioden för att ansöka om medel ur Innovationsfonden är avslutad. 95 ansökningar har kommit in från medarbetare inom hälso- och sjukvården.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 9 november 2017

  Broschyren ”Hepatit C- Behöver du testa dig? Det finns behandling!” finns nu för nedladdning och beställning.

  • Smittskydd