Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Arbetet med att ta hand om skadade och drabbade efter attentatet på Drottninggatan den 7 april fortsätter. Stockholms läns landsting befinner sig i stabsläge, vilket innebär att ledningen och viktiga funktioner finns samlade för att kunna följa händelseutvecklingen och fatta snabba beslut om ytterligare insatser om så skulle behövas.

- Det är fortfarande människor som behöver stöd och hjälp för att bearbeta upplevelser och reaktioner efter attentatet den sjunde april. Krisreaktioner kan yttra sig på olika sätt och kan komma vid olika tidpunkter. Erfarna krisstödjare finns tillgängliga dygnet runt på krisstödstelefonen och den drop-in-mottagning vi har tillsammans med Stockholms stad har öppet till och med söndag den 23 april, säger Johan Bratt, chefläkare och katastrofmedicinsk chef vid Stockholms läns landsting.

Krisstödstelefon

Landstingets krisstödstelefon öppnade direkt efter attentatet den 7 april. Om man behöver stöd ska man ringa växelnumret 08-517 700 00 och be att få komma till krisstödstelefonen. Från och med måndag den 24 april kommer telefonnumret att bemannas dagtid 08.00-16.00 till och med den 7 maj. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden finns tillgängliga på telefonnummer 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården.

Krisstödscentrum

Stockholms stad och Stockholms läns landsting har ett gemensamt krisstödscentrum, med drop-in, på Hantverkargatan 3D i Stockholm. Dit finns möjlighet att komma och prata om sin oro eller sina upplevelser. Krisstödscentrum kommer att vara öppet varje dag klockan 12.00-21.00 fram till och med söndag den 23 april.

Sjukhusvårdade

Sedan uppdateringen som publicerades under torsdagen den 20 april har tre patienter skrivits ut från akutsjukhusen i länet. En person får fortfarande vård på akutsjukhus, dock ej på intensivvårdsavdelning. Samma uppgift som tidigare gäller att en person avlidit på sjukhus.

Det finns också patienter som fått vård hos olika vårdgivare efter händelsen men som inte behövt läggas in. Patienter har också fått vård för krisreaktioner.

Så arbetar landstinget nu

Landstinget fortsätter att arbeta i stabsläge för att noga följa arbetet och snabbt fatta nödvändiga beslut. Samarbetet fortsätter också med andra myndigheter. Stabsläge är det beredskapsläge som ligger över normalläge.

Länets akutsjukhus har normalläge, arbetar enligt sina ordinarie rutiner och har beredskap att utöka vid behov.

Uppdatering

Nästa uppdatering här görs på måndag 24 april.

Bakgrundsfakta om beredskapslägen

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge.

• Katastrofläge är det högsta beredskapsläget där landstinget arbetar i fullt utbyggd stab och har möjlighet att kalla in alla tillgängliga resurser och göra stora omprioriteringar.

• Förstärkningsläge är det näst högsta beredskapsläget där insatser kan samordnas, samverkan sker med övriga aktörer och nödvändiga förstärkningar snabbt kan vidtas.

• Under det ligger stabsläge där ledningen är samlad för att följa en händelseutveckling och fatta nödvändiga beslut.