Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det reviderade handlingsprogrammet för legionella gäller från 1 januari 2018. Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Legionella - Handlingsprogram

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion samt förebygga förekomst av legionella. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms län.

Viktiga förändringar jämfört med tidigare handlingsprogam

  • Provtagning har delats upp i ett PM som avser patient och ett som avser miljö (vatten)
  • Informationen om provtagningsmaterial, analyser och svar har uppdaterats
  • Chefsjuksköterska har ändrats till vårdenhetschef
  • Innehållet i slutrapport beskrivs
  • De förebyggande åtgärderna har grupperats under rubriker
  • Att fastighetsägaren ska ha ett spårbart system för mätningar av vattentemperatur har lagts till
  • Spolning av tappställen har förtydligats
  • Beröringsfria kranar har lagts till
  • Avsnitten Bakgrund samt Referenser och fördjupning har uppdaterats