Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting inleder nu upphandling av specialiserad vård för barn, ungdomar och vuxna med svåra ätstörningar. Delaktighet och hälsoperspektivet, som att stärka patientens kunskap och förmåga att hantera sin sjukdom, ska genomsyra all vård.

Den specialiserade ätstörningsvården upphandlas som tidigare i en sammanhållen vårdkedja med öppen- och slutenvård. Uppdraget omfattar att tillsammans med patienten utforma en individanpassad vård samt att tillgodose de ätstörningsrelaterade somatiska och psykiatriska vårdbehoven vid samsjuklighet. Digital behandling ska erbjudas i olika former som till exempel via internet eller appar.

Patientgruppen med hetsätningsstörning ökar. I den nya upphandlingen blir därför vården av hetsätningsstörning ett eget upphandlingsobjekt med en egen öppenvårdsverksamhet.

De nya avtalen beräknas börja gälla 1 januari 2019 och löpa i fyra år, med möjlig förlängning i två år.