Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I slutet av april utökades FVM SLL med 16 kliniskt verksamma personer.  I gruppen finns bland annat läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.

Verksamhetsrepresentanterna arbetar med att beskriva vårdens behov och krav på den nya vårdinformationsmiljön. Bland annat har gruppen analyserat de behov som identifierades i patientscenarioarbetet inom ramen för 3R och stämt av dessa mot de effektmål som formulerats för FVM SLL. 

Arbetet befinner sig fortfarande i en inledande fas. De behov som identifierats håller nu på att struktureras i ett antal fokusområden som vart och ett beskriver områden med stora förändringsbehov. Nästa steg är att beskriva varje fokusområde mer i detalj och att på olika sätt involvera fler representanter från verksamheten i arbetet.