Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting har sedan flera år förstärkt barn- och ungdomspsykiatrin, och det finns flera sätt att komma i kontakt med vården för en förälder till ett barn eller ungdom med psykisk ohälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns för barn under 18 år på sjutton mottagningar runt om i länet. En första kontakt kan också vara en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller husläkarmottagning (vårdcentral), som alla har kurator eller psykolog.

Förstärkning av första linjens psykiatri för barn och unga

Ett fyrtiotal barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och husläkarmottagningar har också psykologer som riktar sig särskilt till barn och unga. Och därutöver har Stockholms läns landsting gett ett särskilt uppdrag till sjutton barn- och ungdomsmedicinska mottagningar runtom i länet, så kallade första linjen-mottagningar. Dessa mottagningar tar emot barn och ungdomar upp till 17 år, med milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa. Ett viktigt syfte bakom satsningen är att kunna ge stöd och hjälp till barn och unga i ett så tidigt skede som möjligt, innan problemen med psykisk ohälsa förvärras.

– Ju tidigare vi som jobbar inom sjukvården kan fånga upp tecken på psykisk ohälsa desto bättre, för att vi ska kunna ge rätt stöd och hjälp till barn, unga och föräldrar och för att problemen inte ska eskalera till akut eller livshotande psykisk ohälsa, säger Maria Hägerstrand, enhetschef för psykiatrienheten, Stockholms läns landsting.

För ungdomar och unga vuxna under 23 år finns också ett trettiotal ungdomsmottagningar i länet, med tillgång till kuratorer.

Självmordstankar och akut psykisk ohälsa

Vid akut behov ska barn, unga och anhöriga omedelbart kunna komma i kontakt med psykiatrin. Kontakta alltid 112 vid akut fara för liv. Vid akut psykisk ohälsa kan 1177 Vårdguiden ge vägledning till psykiatrisk akutsjukvård. Barn och ungdomspsykiatrin har en akutenhet på Sachsgatan 10 på Södermalm, som har jouransvar för den barn- och ungdomspsykiatriska vården på kvällar och nätter mellan kl 16.00 och 08.00 samt på helger. Mer information på 1177 Vårdguiden. 

– Det viktigaste att veta som förälder är att sjukvården vid akut behov ska kunna ta emot barn och unga direkt, precis som för alla annan akutsjukvård. Och 1177 Vårdguiden kan ge vägledning i den psykiatriska vården dygnet runt, årets alla dagar, på telefonnummer 1177, säger Maria Hägerstrand.