Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Här presenteras statistik över sjukdomar som anmälts enligt smittskyddslagen under 2016.

Hepatiter

2016 - Statistik helår hepatit B.pdf

27 fall av akut hepatit B, en minskning jämfört med föregående "toppår". Antalet nya fall av kronisk hepatit B var oförändrat med 391 fall 2016 jämfört med 404 fall 2015.

2016 - Statistik helår hepatit C.pdf

553 nydiagnostiserade fall av hepatit C rapporterades under 2016. Primärvården hittar flest fall. Angeläget med ökad testning för denna "tysta" infektion.

Hiv

Resistenta bakterier

2016 - Statistik helår ESBLcarba.pdf

Fortfarande anmäls få fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, 57 fall under 2016. Dock är det en kraftigt stigande tendens vilket är något oroande.

STI

Tarminfektioner

TBE

Tuberkulos

Säsongsstatistik

Influensasasongen-2015-2016.pdf

Sammanfattning av influensasäsongen 2015-2016 avseende antal fall, vaccinationstäckning i olika grupper och med en analys av vaccinets skyddseffekt.

influensasasongen-2016-2017.pdf

Sammanfattning av influensasäsongen 2016-2017 avseende antal fall, vaccinationstäckning i olika grupper och med en analys av vaccinets skyddseffekt.

Övriga

2016 - Statistik helår kikhosta.pdf

Den kraftiga ökningen av antalet rapporterade kikhostefall 2014 och 2015 höll sig på samma höga nivå 2016 med ännu fler anmälda fall; 182 stycken.

2016 - Statistik helår legionella.pdf

40 fall av legionella anmäldes 2016, vilket är oförändrat sedan föregående år, trots ökad provtagning. Hälften var smittade utomlands, varav flera i Dubai.