Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sedan januari 2017 har 7 fall av mässling diagnostiserats i Stockholm. Det första fallet hade sannolikt smittats utomlands, men övriga är smittade i Stockholm. De som insjuknat kommer framförallt från norrförort och det senast diagnostiserade fallet insjuknade i början av mars. Det finns risk att vi får ytterligare fall och det krävs därför att patienter och vårdpersonal nu är extra uppmärksamma på denna diagnos eftersom mässlingsvirus är mycket smittsamt.

När misstänka mässling?

Misstänk mässling vid feber, hosta/snuva, ögonbesvär och utslag, som oftast kommer några dagar efter luftvägssymtomen.

Vad göra vid misstänkt mässling?

Vid symtom på misstänkt mässling bör patient/vårdnadshavare kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 alternativt barn- eller infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, 08-517 700 00/08-585 800 00. Det är viktigt att patienten får information hur han/hon kan söka vård utan att riskera att smitta andra, d.v.s. misstänkta fall ska inte sitta i ett väntrum, utan komma in på ett eget rum helst direkt utifrån. Informera också om att patienten om möjligt ska undvika kommunala färdmedel.

Patient som ringer vården:

Vårdgivaren tar kontakt med jour/bakjour på barn/infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, 08-517 700 00/08-585 800 00. Informera om fallet och be att få anvisning till isoleringsrum med ingång utifrån. Informera patienten om var han/hon ska bege sig och vikten av att undvika allmänna väntrum.

Patient som redan är på vårdcentral/närakut/akutmottagning:

Patienten tas omedelbart in på ett enskilt rum för undersökning. Därefter tas kontakt med barn/infektionsklinik enligt ovan.
Ring alltid jourhavande smittskyddsläkare, 08-123 143 00 vx, och informera om det misstänkta fallet, även innan provsvar föreligger.