Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ett nytt avtal är tecknade med ApoEx, som fortsätter med läkemedelsleveranser av rekvisitionsläkemedel. I avtalet, som gäller från 17 januari 2018, ingår förutom läkemedelsleveranser även läkemedelssupport, leverans av läkemedel till landstingsinitierade kliniska prövningar samt kvalitetsgranskningar.

Avtalet om beredning av extempore och cytostatika via APL löper på till september 2018 då nya avtal tecknade med ApoEx träder i kraft.

Tjänsten slutenvårdsdos fortsätter som tidigare via ApoEx men med nytt avtal som träder i kraft i september 2018.

Beställningssystemet för beställning av läkemedel, Visma Proceedo, fortsätter som tidigare men en kvittensfunktion för inleverans av läkemedel planeras att införas.

Vad blir konsekvenserna för vården?

Vid beställning av rekvisitionsläkemedel är det inga stora förändringar förutom kvittensfunktionen vid leverans av läkemedel.

Viktigt att noterna är att som en följd av ny lagstiftning kommer inte samlingsfakturor att skickas ut efter omläggning till det nya avtalet i januari 2018 vilket kommer leda till ett ökat flöde av fakturor för vårdgivare. Alla vårdgivare behöver ha plan för att hantera detta eftersom varje order/beställning kommer att generera en faktura.

För vårdgivare eller verksamheter som i dag köper tjänsten läkemedelssupport från Apoteket AB innebär det att nya avtal måste tecknas med den upphandlade leverantören, dvs. ApoEx.  Detsamma gäller kvalitetsgranskningar och läkemedelsleveranser till landstingsinitierade kliniska prövningar.

Mera information om förändringar gällande beredning av extempore och cytostatika under 2018 kommer framöver.

Det kommer även att bli vissa förändringar gällande valen av de olika tjänsterna via supporttelefonen för läkemedelsservice inom SLL, 08-123 136 00.

Mer information

Mera information kommer under hösten här på Vårdgivarguiden under Läkemedelsförsörjningen. Om man har frågor går det bra att kontakta läkemedelsförsörjningens kundtjänst på e-post: info.lakemedelsforsorjningen.hsf@sll.se