Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Den nya strukturen innebär att husläkarna ska fungera som navet och koordinatorn i sjukvårdssystemet. Revisorerna konstaterar att viktiga steg har tagits i riktning mot en sammanhållen vård, men det finns ett antal centrala frågor som ännu är olösta.

Revisionerna sammanfattar sin rapport genom att ge tre rekommendationer. Den första handlar om att tydligare definiera vad husläkarverksamhetens samordnande roll innebär. Den andra är att tydliggöra närakuterna respektive husläkarverksamheten som olika vårdformer och den tredje rekommendationen är att tydliggöra vilka IT-lösningar som behövs för att husläkarverksamheten ska kunna fungera som ett nav i sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen instämmer i stort med de slutsatser som redovisas i rapporten. Revisionen pekar på flera viktiga områden som behöver utvecklas framöver i arbetet med att anpassa husläkarverksamheten för framtidens hälso- och sjukvård. Under 2018 förstärks husläkarverksamheten med 279 miljoner för att höja grundersättningen, stimulera ökad tillgänglighet samt utöka antalet utbildningsplatser för specialister i allmänmedicin. I det fortsatta arbetet kommer förvaltningen att ta hänsyn till observationerna som gjorts och följa de rekommendationer som ges av landstingsrevisorerna.

På sammanträdet beslutades att hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma till nämnden med en sammanställning av de konkreta åtgärder som kommer att vidtas.