Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit en regional läkemedelsstrategi för 2018–2022. Strategin ska betraktas som en vägvisare inom läkemedelsområdet med visionen ”Rätt läkemedel till rätt patient, i rätt dos, i rätt tid, till rätt kostnad, med rätt information och med rätt uppföljning.”. Strategin kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas.

Sex mål

Huvudmålet med en läkemedelsbehandling är den ska vara medicinsk ändamålsenlig och säker, dvs leda till ökad hälsa och minskat lidande. Sex övergripande läkemedelsmål har tagits fram som bas i strategin för att lyckas leva upp till huvudmålet. De övergripande målen är:

•        Patientens ställning är stark i läkemedelsprocessen.

•        Horisontella prioriteringar ger en hållbar och jämlik läkemedelsanvändning

•        Lättillgänglig och säker information om varje patients behandling finns i alla delar av vården inklusive vid övergångar mellan vårdenheter och huvudmän

•        Snabb tillgång till nya värdefulla läkemedel med ansvarsfull introduktion och uppföljning

•        Säker och effektiv läkemedelsförsörjning

•        Effektiv och kommersiellt oberoende sakkunnigorganisation med ett fungerande nationellt samarbete

Femton delmål och strategier har definierats för att möjliggöra att målen uppnås.

Stora förändringar

Läkemedelsområdet genomgår stora förändringar. Nya läkemedelsgrupper och regelverk utvecklas ständigt och gör att Stockholms läns landsting måste ha ett långsiktigt arbete för att lyckas. Fokus har flyttats mot mer nischade läkemedel och individualiserad behandling. Nya läkemedel, ofta till höga priser, är på väg in på den svenska marknaden. Detta innebär att prioriteringar och noggranna uppföljningar måste göras för att säkerställa största möjliga nytta av varje läkemedelsbehandling.

Digitaliseringen av vården medför nya möjligheter att arbeta för en effektiv och säker läkemedelsanvändning. Medicinska möjligheter och sjukvårdens utveckling gör att många patienter numera kan behandla sig själva med läkemedel istället för att läggas in på sjukhus.

Inom SLL

Stockholms läns läkemedelskommitté står för sakkunskap och alla läkemedelsrekommendationer inom Stockholms läns landsting.

Nedan kan du ladda ner och läsa mer om landstingets nya läkemdelsstrategi.