Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

- Det är glädjande att det går åt rätt håll. Bakom siffrorna finns medarbetare som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten till nya uppdrag, få igång lokaler och nya rutiner samtidigt som de tagit hand om varje patient som behövt deras bedömning och behandling. Nu ska vi fortsätta vårt samarbete för att steg för steg se till att allt mer akut vård sker på rätt plats, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Trenden från december har fortsatt även i januari. Färre går till akutmottagning och väljer istället närakut eller husläkarjour när de snabbt behöver bedömning och kanske påbörja behandling. Det innebär att akutmottagningarna på akutsjukhusen i allt högre utsträckning tar hand om de patienter som bara kan få sin vård just hos dem.

- Just arbetar vi intensivt med vägledningsstödet till vårdgivarna. Det ska bli lättare för varje vårdgivare att direkt kunna ge råd till sina patienter om var den vård de behöver finns eller själva veta vilka vårdgivare de ska samarbeta med. Vi hoppas att de ska behöva lägga mindre tid på att leta efter rätt kontaktväg, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Fortsatt ökning av besök på närakuterna

Under första halvan av februari minskade besöken på akutmottagningen på Danderyds sjukhus samtidigt som besöken på närakuten Danderyd ökade, en mätning från förra veckan visar en ökning på närakuten med 242 besök på en vecka samtidigt som besöken till akutmottagningen minskade med 237. Ett tecken på att patienter som annars skulle gått till akutmottagningen hittat till närakuten istället.

En jämförelse med hela månaden januari visar att besöken på akutsjukhusens akutmottagningar var färre än året före medan besök på närakuter och husläkarjourer ökade. Även besöken på länets över 200 husläkarmottagningar ökade jämfört med året före.

Trots den positiva trenden så återstår mycket arbete för att alla patienter ska få vård i rätt vårdform direkt. Därför pågår kommunikationsinsatser till vårdgivare och invånare om de olika vårdformerna. 1177 Vårdguiden kommer fortsatt vara den viktigaste ingången för att få vägledning men ett arbete pågår också med att öka kunskapen om de olika vägarna till att snabbt få en bedömning av vårdpersonal och kanske påbörja behandling.

Fler bemannande vårdplatser viktigt fokus för akutsjukhusen

Ett övergripande arbete på akutsjukhusen är att skapa fler bemannade vårdplatser för att bland annat korta vistelsetiderna på akutmottagningarna. Samtidigt som akutmottagningsbesöken minskar totalt sett så sker en omfördelning mellan akutmottagningarna. Under januari månad var Capio S:t Görans sjukhus för första gången i nivå med Södersjukhuset när det gäller antalet akutmottagningsbesök och var därmed länets näst största akutmottagning med 8295 besök mot Södersjukhusets 8385 besök på en månad.

Stärkt samverkan mellan vårdformer

Takten på utskrivningen av patienter från akutsjukhus och geriatrisk vård följs också. Ett mål är att minska antalet färdigbehandlade patienter som är kvar på sjukhus i väntan på annan vårdform. Nya siffror visar att ca 4100 vårddygn användes i januari till patienter som var utskrivningsklara.

- Vi kan inte låta patienter komma hem utan att veta att mottagandet med till exempel hemsjukvård eller hemtjänst är ordnat samtidigt behöver vi skapa plats för nya patienter som behöver akutsjukhusets hjälp. Bra rutiner för utskrivning kring stöd i hemmet och läkemedel är en viktig faktor för att förhindra att patienter behöver söka vård igen akut. Det är därför den här tätare dialogen vi har är så betydelsefull, säger Johan Bratt.

Förtydligad styrning av ambulanser

I samarbete med ambulanssjukvården pågår arbete med att förändra dirigeringen av länets ambulanser. I takt med att vårdutbudet fördelas på ett nytt sätt mellan akutsjukhusen behöver också ambulanssjukvårdens rutiner justeras. En rad kriterier styr ambulansernas val av vårdgivare, hur allvarligt sjuka patienterna är, om vården patienten behöver bara finns på ett ställe och var patienten hämtats. I ett första skede görs nu ett förtydligande som innebär att patienter i högre utsträckning verkligen ska köras till det sjukhus som är knutet till det område där patienten hämtats.

Ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd är nu infört i hela verksamheten. Verksamhetsstödet utvecklas löpande med ny funktionalitet och anpassas till det utökade vårdutbudet. Verksamhetsstödet gör det enklare för ambulanserna att kommunicera med mottagande vårdgivare och gör avlämningarna snabbare.

Ökad kunskap om de akuta vårdformerna

Under kommande vecka syns en bred informationsinsats i kollektivtrafiken och digitala kanaler om de olika vårdformer som tillsammans utgör det akuta vårdutbudet i länet. Ett syfte är att visa på de många alternativ som finns till akutsjukhusens akutmottagningar där patienter med mindre allvarliga skador och sjukdomar ofta får en längre väntan. Oavsett om det handlar om en lindrig skada, en sjukdom som behöver utredas för att inte förvärras eller ett livshotande tillstånd ska invånarna veta hur de hittar rätt vård direkt.

Förändringarna i siffror – januari månad

Här presenteras några av de områden som hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer löpande. Ytterligare statistik tillkommer i senare rapporter. Siffrorna finns också som pdf nedan.

  • Akutmottagningarna tog emot totalt 49 180 besök, 1126 färre än januari 2017.
  • Närakuterna och husläkarjourerna tog tillsammans emot 34 352 besök, 9652 fler än januari 2017.
  • Husläkarmottagningarna tog emot 285 347 besök, 2505 fler än januari 2017.
  • Besök på akutmottagningen på Danderyds sjukhus i januari: 7774 (fler än januari 2017)
  • Besök på akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 6236 (färre än januari 2017)
  • Besök på akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 4626 (färre än januari 2017)
  • Besök på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus: 2325 (fler än januari 2017)
  • Besök på akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus: 8295 (fler än i januari 2017)
  • Besök på akutmottagningen på Södersjukhuset: 8385 (färre än i januari 2017)
  • Besök på akutmottagningen på Södertälje sjukhus 3021 (fler än i januari 2017)

Fyra vårdformer för akut vård:

1177 Vårdguiden - ger medicinska råd och vägledning dygnet runt

Vårdcentralen - första valet när du behöver träffa en läkare eller sjuksköterska

Närakuten - för skador och sjukdomar som inte kan vänta

Akutmottagningen - för vård när livet är i fara