Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Tolktjänster används av vårdgivare för möten med patienter som inte behärskar svenska tillräckligt väl för en patientsäker kommunikation mellan patient och vårdpersonal. Nu ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandla tolktjänster eftersom avtalen går ut.

Det är tre typer av tolktjänster som ska upphandlas: Platstolk där tolken kommer till vårdmötet, distanstolk där den bokade tolkningen sker per telefon och expresstolk där tolkning i de tre mest efterfrågade språken (arabiska, somaliska och finska) sker direkt och utan bokning via telefon. Tjänstetyperna upphandlas i tre olika upphandlingsområden. För att höja den genomsnittliga kompetensen införs en ny och mer tydlig klassificering av tolkar. De fem kompetensklasserna är sjukvårdsauktoriserad tolk, auktoriserad tolk, utbildad tolk, allmän tolk och övrig tolk.

Ersättningen till tolkarna ska följa domstolsverkets taxa, och hela ersättningen ska tillfalla tolken. Tolkförmedlingarna ska ange hur stor förmedlingsavgift de tar per tolkning. Platstolkarnas resor ersätts som tidigare vid tolkning i länets ytterområden. Under avtalstiden kommer landstinget att utreda om reseersättningen ska ges även för andra områden inom länet. Kostnadsansvaret för tolktjänsterna ska också utredas under avtalsperioden.

Det är fortfarande brist på tolkar, speciellt inom mindre vanliga språk. Utbildningsinsatser genomförs i samverkan med flera utbildningsinstitut för att öka tillgången. Tillsammans med de ökade kraven på tolkarnas utbildningsnivå är förhoppningen att den levererade kvaliteten också ska öka. Kraven på uppföljning kommer att skärpas med bland annat uppföljningsmöten med leverantörerna minst tre gånger årligen.

Avtalen kommer att omfatta två år med förlängning i upp till maximalt två år ytterligare.