Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att upphandla vård vid obstruktivt sömnapnésyndrom enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eftersom nuvarande avtal går ut.

Målgruppen för vården är vuxna patienter som på remiss utreds eller behandlas för obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) i Stockholms län. Under hela vårdförloppet ska alla vårdkontakter, från utredning, behandling och uppföljning, samlas hos en vårdgivare med en för sjukdomen patientansvarig läkare. Utredning och behandling av den aktuella patientgruppen tas bort från vårdvalet för klinisk fysiologi och ingår istället i denna upphandling.

Målet är en effektiv och mer patientsäker vård för patientgruppen samt minskade väntetider för utredning och behandling. Upphandlingen omfattar två mottagningar inom specialiserad öppenvård, och det ska vara två olika vårdgivare som driver dem. Vårdgivarna ska rapportera till Svenska Sömnapnéregistret (SESAR) vilket ökar möjligheten till kvalitetsjämförelser.

För att stimulera till ökad effektivitet utgår ersättning för patientens hela utrednings- och behandlingsförlopp, så kallad episodersättning, och inte för enskilda insatser.

Avtalsperioden är fyra år med en möjlighet till förlängning i maximalt fyra år. Målsättningen är att avtalen ska börja gälla 1 januari 2019.

Läs mer i upphandlingsdokumenten på www.upphandling.sll.se.