Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det är vanligt att kvotflyktingar behöver vård i direkt anslutning till inresan, d.v.s. innan de har hunnit folkbokföra sig. Detta leder till att situationen kan bli bekymmersam för både patienten och vårdpersonalen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens beslut

Med anledning av den bekymmersamma situationen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattat följande beslut som trädde i kraft 1 januari 2018.

  • Att inom Stockholms läns landsting ska länets mottagna kvotflyktingar få vård på samma villkor som folkbokförda under tiden fram till folkbokföringsdagen.
  • Kvotflyktingarna ska betala sedvanlig patientavgift och få stämpla högkostnadskort.
  • Registrering ska göras med en speciell kod fram till folkbokföringsdagen

Så här hanteras ersättningen

Ersättning ges enligt utomlänstaxan och måste faktureras manuellt.

För er som fakturerar via RES finns en storkundskod för kvotflyktingar - 901009 

Taxa 95 används när patientavgift erläggs

Taxa 96 används när patientavgift inte erläggs

Fakturan ska innehålla namn, reservnummer, datum för besök samt den ersättning som önskas.

Fakturaadress:
HSF
Ref 1500 2509/Kvot
Box 120 81
102 23 Stockholm