Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I planen framgår vilka steg projektet ska ta i utvecklingen av den nya struktur som ska förbättra för vårdgivarna att enkelt få tillgång till bästa möjliga evidensbaserade kunskap, en bättre uppföljning och stöd till kvalitetsutveckling. Under första kvartalet genomförs till exempel utredningar om vilka behov som finns inom vården. Bland annat om vilken syn vårdgivarna har på kunskapsstyrningen och vilka erfarenheter som finns från t.ex. arbetet med regionalt cancercentrum och kvalitetsregister. En strategisk plan för hur kunskapsstyrningen bättre ska samverka med vårdavtalen, FoU och it kommer att tas fram.

Nulägesanalys som grund

I projektet har det också tagits fram en nulägesanalys som bildar grund för de utredningar och förslag till förändringar som projektet ska åstadkomma. Nulägesanalysen beskriver bland annat hur kunskapsstyrningen fungerar idag och de utmaningar som projektet står inför.

Nomineringar pågår

En viktig del i projektet är att säkerställa hur landstinget samverkar med andra landsting i det nya nationella systemet för kunskapsstyrning. Alla landsting och regioner nominerar nu experter till en rad nationella programområden. Hittills har 55 förslag kommit in till valberedningen för sakkunniga i SLL, vilka ska vara SKL till handa senast den 12 februari.