Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Varje arbetsgivare ansvarar för att genomföra vaccinationen av sina medarbetare. Vaccinationen kan ske via företagshälsovården eller organiseras i egen regi. Arbetsgivaren, det vill säga respektive förvaltning och bolag, står också för kostnaden i enlighet med arbetsmiljöansvaret.

Målet i riktlinjerna är att alla som arbetar inom vården, samt alla andra medarbetare inom landstinget som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där vård bedrivs, ska vara skyddade och känna till sitt eget skydd mot mässling. Därigenom minimeras risken att patienter smittas i vården och att medarbetare blir smittade på arbetet.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns och orsakar årligen stora utbrott i Europa, ibland med utlöpare till Sverige.

Riktlinjerna bygger på Socialstyrelsens nationella handlingsplan som har en bakgrund i Världshälsoorganisationens, WHO, långsiktiga mål att helt utrota mässling och de skyldigheter som finns för arbetsgivare i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrift 2005:1, Mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Mer information

Mer information om riktlinjerna, frågor och svar samt annan relevant information finns på

Mer information för invånare och patienter om mässlingen finns på

Kontakt

Om du som arbetar inom vården har frågor kring ditt mässlingsskydd, kontakta i första hand närmaste chef.

För generella frågor kring riktlinjerna kontakta Smittskydd Stockholm, tfn 08-123 143 00, smittskyddsläkare Per Follin eller biträdande smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.