Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Personer som har svårt att ta sig till en vårdgivare för att träffa en läkare, personer med en funktionsnedsättning, äldre och barnfamiljer med flera barn som behöver passas är prioriterade patientgrupper som i större utsträckning än idag kommer att kunna få besök av en jourläkarbil med ett mobilt läkarteam. Jourläkarbilen bemannas av en läkare och en undersköterska som kommer hem till patienten och ger vård direkt i hemmet.

För att kunna få ett hembesök av jourläkare ska patienterna ringa 1177 där erfarna sjuksköterskor bedömer om tillståndet är lämpligt för ett hembesök. Jourläkarbilarna är verksamma vardagar mellan 17–08 samt hela helger.

Jourläkarbilarna är en del av Stockholms läns landstings nya upphandling av den så kallade prehospitala läkartjänsten som börjar gälla den första juni. Tjänsten utgörs av mobila läkarteam som kommer direkt till patienten. Vårdgivaren Legevisitten Akutläkarbilar och Jourläkarbilar AB har fått uppdraget och ansvarar därmed för tre jourläkarbilar och tre akutläkarbilar.

- Den nya läkartjänsten är unik i Sverige och vi tror att det kommer att göra stor nytta för patienterna i länet. Dessutom stärker det den nya vårdstrukturen med flera olika vårdformer till exempel närakut och intensivakut säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Stockholms läns landsting.

Jourläkarbilarna, som bemannas med läkare och undersköterska, gör i första hand hembesök för patienter som inte behöver akutsjukvårdens resurser för att bedöma, behandla och kunna hänvisa till rätt vårdform. Jourläkarbilarna tilldelas uppdrag som inkommer via 1177.

Akutläkarbilarna som bemannas med läkare och sjuksköterska åker på svårare sjukdomsfall och olycksfall. En av akutläkarbilarna kommer att finnas tillgänglig dygnet runt. Akutläkarbilarna larmas tillsammans med ambulans efter att samtal inkommit via 112.

Både akutläkarbilar och jourläkarbilar dirigeras från SLL:s prioriterings- och dirigeringstjänst som sköts av SOS Alarm. Läkare finns tillgänglig för att göra bedömningar dygnet runt på prioriterings- och dirigeringstjänsten för att bland annat kunna avgöra vilken resurs (ex. ambulans el akutläkarbil) och vilken vårdform som är mest lämplig för den enskilda patienten.