Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

- Stockholmarna hittar verkligen till de nya närakuterna och det är positivt. Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus som har ett utökat uppdrag har tagit emot fler patienter den senaste veckan jämfört med veckan före. Den viktigaste skillnaden är att de nu tar emot en större andel sjukare patienter, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Under andra veckan med den nya intensivakuten har besöken fortsatt att minska där samtidigt som de ökat på närakuterna och husläkarjourerna. På flera närakuter har bemanningen stärkts för att kunna ta emot och bedöma det ökande antalet patienter.

- Enligt de signaler vi får så är hänvisningsstödet en god hjälp för vårdgivarna när det gäller att veta vilka patienter som får bäst hjälp på närakuterna. Men samtidigt arbetar vi hela tiden med att utveckla det, säger Johan Bratt.

Nionde närakuten invigd

Den 14 maj invigdes länets nionde närakut, denna gång i Södertälje. Närakuten ligger inne i sjukhuset i anslutning till akutmottagningen. Närakutens roll är att ta hand om akuta besvär och olycksfall som inte kan vänta, men som inte är livshotande. Med närakuten blir det möjligt för fler barnfamiljer att få akut vård i Södertälje. Barn med allvarliga tillstånd kommer även i fortsättningen att hänvisas in till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna eller Huddinge.

- Om man som patient känner sig osäker på vart man ska vända sig så är det viktigt att påminna om 1177 Vårdguiden på telefon. Där får man en första bedömning av en erfaren sjuksköterska och kan få råd om när och var det är bäst att söka vård, säger Johan Bratt.

Fler besök till Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus

Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus har ett särskilt uppdrag att ta emot en del av de patienter som tidigare brukade gå till den gamla vuxenakuten i Solna. Det är också till dessa akutsjukhus som ett ökat antal ambulanser styrts om sedan årsskiftet. Under andra veckan efter intensivakutens öppnande syns nu en viss ökning av patienter både till Danderyds sjukhus och till Capio S:t Görans sjukhus.

Akutsjukhusen beskriver att trycket som vanligt är högt även om det varierar, framförallt är det många patienter i början av veckorna efter en helg. De märker också av att andelen sjukare patienter är högre. Både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus vittnar om att samarbetet med de närakuter som ligger nära deras akutmottagningar går bra. En löpande dialog pågår för att utveckla samarbetet mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som har det nya uppdraget, och övriga akutsjukhus och närakuter.

- Mycket kan slås fast i rutiner men sedan är det ständig dialog mellan sjukhusen som är det viktigaste. Utgångspunkten är alltid att gemensamt göra det bästa och smidigaste för varje patient, säger Johan Bratt.