Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

En ny version av handlingsprogrammet för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) finns nu publicerad och gäller. Nytillkommet är PM 22 om dialysavdelning. Det behandlar screening, smittspårning och vårdrutiner avseende ARB för patienter som får dialys på dialysavdelning.

Handlingsprogrammet är framtaget av en grupp bestående av representanter för Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm och godkänt av Central Hygienkommitté (CHK). I arbetet med PM 22 har även representanter från dialysavdelningar i Stockholm deltagit.

Övriga handlingsprogrammet är oförändrat jämfört med tidigare version, frånsett att en icke-fungerande länk tagits bort från PM 17.