Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Bevakning av inkomna ärenden

Det är viktigt att det finns personal på plats som har behörighet att hantera ärenden i e-tjänsterna (f.d. Mina Vårdkontakter). Det är du som administratör som ger andra behörighet, så inför din egen ledighet bör du lägga in ytterligare personer som administratörer. Då kan de dela ut behörighet till andra om mottagningen tillfälligt behöver ta in förstärkning under sommaren. Någon behöver alltid kunna ta hand om inkomna ärenden såvida er mottagning inte har stängt e-tjänsterna under sommaren. Det behöver alltid finnas en lokal administratör som kan ändra på behörigheter och e-postadress för e-postaviseringar.

Om verksamheten stänger e-tjänsterna för sommaren

Om det finns ett ledningsbeslut på att stänga en mottagning under sommaren är det viktigt att även stänga möjligheten för patienterna att skicka ärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta görs genom att avaktivera ärendetyper. Det måste också finnas uppdaterad information om stängningen under Övrig information på mottagningen så att informationen blir synlig för patienten på 1177.se.

E-tjänsterna hämtar uppgifter från HSA på nytt sätt

Från och med den 11 juni 2018 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster, som vi tidigare informerat om, att hämta information om mottagningar direkt från HSA. Detta påverkar både vårdgivare och invånare. De som är administratörer för e-tjänsterna måste se över namnsättningen i EK och vid behov ändra den för att förtydliga för vårdpersonal och invånare.

Läs mer i

Se över villkorstexter, övrig information och kallelser

Det är hög tid att se över mottagningens villkorstext, informationen som står under Övrig Information i e-tjänsterna och mottagningens kallelser till patienterna. Namnet och varumärket Mina vårdkontakter kommer, som tidigare meddelats, att fasas ut. Det nya namnet blir helt enkelt 1177 Vårdguidens e-tjänster. Informationsmaterial som affischer och broschyrer finns att beställa eller skriva ut på

Frågor?

Har du frågor om e-tjänsterna så kontakta supporten:

telefon: 0771-25 10 10
e-post: e-tjanster@1177.se