Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Här presenteras statistik över sjukdomar som anmälts enligt smittskyddslagen under 2017.

Hepatiter

Hepatit A - helårsstatistik 2017

40 fall har rapporterats under 2017 jämfört med förra årets 28 fall. Det pågår ett utbrott i Europa bland män som har sex med män. I Stockholm ingår 14 fall i det utbrottet.

Hepatit B - helårsstatistik 2017

Fortsatt minskning av kronisk hepatit B. 344 fall jämfört med 2016 då 391 fall rapporterades. Antalet fall av akut hepatit B var 18 fall, vilket är lägst antal sedan 2013.

Hepatit C - helårsstatistik 2017

531 fall av Hepatit C har rapporterats under 2017. Primärvården hittade flest fall, följt av sprututbytet och beroendevården. Viktigt att testa fler, det finns behandling som läker ut infektionen.

Hepatit D - helårsstatistik 2017

33 fall av hepatit D har rapporterats under 2017, en minskning med sex fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

Hiv

Resistenta bakterier

VRE - helårsstatistik 2017

Under 2017 anmäldes 92 fall av VRE, en ökning med 44 fall (85 %) jämfört med 2016. Den kraftiga ökningen beror på ett vårdrelaterat utbrott våren 2017.

STI

Gonorré - helårsstatistik 2017

Kraftig ökning av antalet fall av gonorré. Under 2017 anmäldes 1440 fall av gonorré, jämfört med 881 fall 2016, en ökning med 559 fall (63 %).

Tarminfektioner

Campylobacter - helårsstatistik 2017

Antalet fall ligger på samma nivå som 2016. Utbrottet kopplat till svensk kyckling förklarades avslutat i september. Antalet inhemskt smittade fall minskade något under året.

EHEC - helårsstatistik 2017

Under året anmäldes 34 fall av EHEC, varav 17 var smittade i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2016.

Salmonella - helårsstatistik 2017

Det totala antalet salmonellafall ökade något liksom antalet inhemskt smittade, vilket berodde på ett livsmedelsorsakat nationellt utbrott.

TBE

TBE - helårsstatistik 2017

Under 2016 diagnostiserades 150 fall av TBE i Stockholms län, vilket är det högsta antalet fall som anmälts i Stockholms län.

Tuberkulos

Säsongsstatistik

Övriga

Legionella - helårsstatistik 2017

2017 sågs en ökning av inhemskt smittade legionella fall: 34 av 47 fall bedömdes vara smittade i Sverige. Ökningen förklaras delvis av ett utbrott kopplat till ett kyltorn.

Mässling - helårsstatistik 2017

Efter några år av endast enstaka mässlingsfall anmäldes under 2017 17 fall, där majoriteten hörde till ett utbrott under vårvintern.