Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting och region Gotland deltar i etableringen av ett nationellt system för kunskapsstyrning, samtidigt som ett projekt drivs för att utveckla den regionala kunskapsstyrningen. Syftet är att öka förutsättningarna för alla invånare att erbjudas en mer kunskapsbaserad och jämlik vård av hög kvalitet.

Det nationella systemet ska bygga på representation av experter från alla landsting och regioner. De ska bland annat bemanna ett antal programområden som kommer att ta ett samlat grepp kring landstingsgemensamma frågor. Det handlar till exempel om vårdprogram, uppföljning, ordnat införande av nya metoder och nivåstrukturering av vård. Nomineringar har pågått och nu har det beslutats om representanter till de alla områden.

Värdskap

I det nationella systemet tar landstingen och regionerna delat ansvar för att vara värdar för ett antal programområden. Region Stockholm-Gotland har utsetts vara värd för följande områden:

 • Sällsynta sjukdomar
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Ögonsjukdomar

Värdskapet innebär att vara ordförande för programområdet och ansvara för processledning och analysstöd.

Utsedda ledamöter

Regionens representanter för följande programområden är:

 • Akut vård: Eva Joelsson-Alm, specialistsjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Med. Dr. anestesi och intensivvård, Södersjukhuset
 • Barn- och ungdomars hälsa: Eva Berggren Broström, specialist barn och ungdom samt neonatologi. Verksamhetsområdeschef, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Södersjukhuset
 • Endokrina sjukdomar: Charlotte Höybye, överläkare, docent, patientområde endokrinologi och nefrologi, tema infektion och inflammation, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Hjärt- och kärlsjukdomar: Hans Persson, docent, överläkare, sakkunnig kardiologi (SPESAK) SLL, hjärtkliniken Danderyds sjukhus
 • Hud- och könssjukdomar: Lena Lundeberg, patientflödeschef, överläkare, patientområde gastro, hud och reuma, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Infektionssjukdomar: Olle Reichard, överläkare, docent, sakkunnig infektionssjukdomar (SPESAK) infektionskliniken, Danderyds sjukhus
 • Lung- och allergisjukdomar: Anders Lindén, professor och överläkare, patientområde lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Mag-tarmsjukdomar: Annika Bergquist, överläkare, adjungerad professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi, KI-MedH, patientområde övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Njur- och urinvägssjukdomar Peter Bárány: docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Rörelseorganens sjukdomar: Ralph Nisell, överläkare, docent, sakkunnig reumatologiska sjukdomar (SPESAK), Centrum för reumatologi
 • Sällsynta sjukdomar: Anna Wedell, funktionsområdeschef, professor, Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetslaboratoriet
 • Tandvård: Andreas Cederlund, klinikchef röntgenavdelningen, Eastmaninstitutet, Folktandvården Stockholm
 • Ögonsjukdomar: Anne Odergren, chefläkare. Med dr, sakkunnig ögonsjukdomar (SPESAK), S:t Eriks Ögonsjukhus
 • Öron-näsa och halssjukdomar, Bo Tideholm, överläkare, patientområde öron-, näsa- hals. Karolinska Universitetssjukhuset