Vårdgivarguiden är en webbplats för information och tjänster till vårdgivare i Stockholms läns landsting. Ambitionen är att du som arbetar i vården ska hitta den information och det stöd som behövs, både i administrativa frågor och i mötet med patienten. Snabbt, enkelt och samlat på ett ställe.

Informationen som nu finns samlad här, kommer från landstingets tidigare webbplatser: Uppdragsguiden, E-tjänster läkemedel, eTjänstekort, Produktionssamordning, Smittskydd Stockholm, Vårdhygien, Demensrådet, Barnhälsovården och Vårdinformatik.

Det är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, som är avsändare till informationen på Vårdgivarguiden.

Strukturen på webbplatsen

Innehållet på Vårdgivarguiden är indelat i fem huvudingångar.

Behandlingsstöd

Här har vi samlat information, riktlinjer och beslutsstöd kring vad som gäller vid behandling. Du hittar bland annat information om smittskyddsfrågor och regionala vårdprogram.

Patientadministration

Här hittar du information om administrativa frågor i samband med ett patientmöte, till exempel sjukskrivning, tolkstöd, avgiftsfrågor, patientsäkerhet och patientens ställning i vården.

Avtal / Uppdrag

Här finns information och tjänster som rör vårdgivarens avtal med Stockholms läns landsting. Förfrågningsunderlag, godkända vårdgivare, rapportering, fakturering och styrdokument.

Utbildning / Utveckling

Här beskrivs delar av den vårdutveckling som bedrivs för att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Du hittar även kurser, seminarier och fortbildning för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården.

Fler områden

För ett antal ämnesområden har vi samlat material i egna ingångar som gör det snabbare och lättare att hitta. Du hittar till exempel information om e-tjänster, remittering, vårdhygien, smittskydd, barnälsovård, mödrahälsovård och läkemedel.

Att söka

Ett sätt att hitta information på webbplatsen är att använda sökfunktionen. Möjligheten att söka information finns på alla sidor.

I sökfältet kan du även söka efter vårdenheter/mottagningar.

Att söka på webbplatsen

Filter och listor

I de fall då det finns en stor mängd material kring ett ämne har vi valt att samla informationen i listor. Det gör att du enklare hittar just det innehåll som du är intresserad av.

Högst upp till höger i listan visas ett antal träffar.

Till vänster om listan kan du fritextsöka och du kan filtrera din sökning efter bokstav och/eller ämnesområde.

Att söka och filtrera på en listsida

Vårdgivarguiden under ständig utveckling

Vi arbetar löpande med både förbättringar och helt nya funktioner. Har du tankar kring hur Vårdgivarguiden kan bli bättre?

Tveka inte att kontakta oss