Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

NYHETER - SMITTSKYDD STOCKHOLM

Förlängda handlingsprogram för ESBL och ESBLcarba

Giltighetstiden är förlängd till och med 30 juni 2016 efter beslut i Central Hygienkommitté.

Patient får spruta i armen.
Patient får spruta i armen.

Fotograf: Oskar Kullander

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral