Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vid en sjukskrivning ska läkarens bedömning utgå från följande:

  • Finns sjukdom eller skada enligt gällande kriterier?
  • Påverkas patientens funktionsförmåga och i så fall i vilken utsträckning?
  • Medför funktionsnedsättningen någon aktivitetsbegränsning i relation till arbete (till att sköta barn vid föräldrapenning)?

Läkaren ska dessutom bedöma:

  • graden av arbetsförmågenedsättning
  • prognosen för sjukdom och arbetsförmåga
  • vilka medicinska och andra interventioner som behöver sättas in för att patienten ska återfå arbetsförmåga
  • behov av ytterligare utredning/kartläggning av arbetsförmåga.

Fyll i och skicka läkarintyget

Om läkaren bedömer att sjukskrivning är aktuellt skrivs ett läkarintyg som patienten ska lämna till sin arbetsgivare eller till Försäkringskassan.

Använd Försäkringskassans blankett (FK 7263) som ligger till grund för Försäkringskassan beslut om sjukpenning och som utgår från DFA-kedjan:

  • Diagnos: Vilken sjukdom har patienten? (Fält 2 i det medicinska underlaget)
  • Funktionsnedsättning: Hur påverkar sjukdomen funktionen fysiskt och/eller psykiskt? (Fält 4)
  • Aktivitetsbegränsning: Vilka konsekvenser har funktionsnedsättningen i relation till arbete och aktiviteter? (Fält 5). Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer är exempel på yrkesgrupper som kan bistå läkaren vid bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga. Undersök vilka resurser som finns i ditt närområde.

Kort vägledning om hur du fyller i läkarintyget respektive läkarutlåtande om hälsotillstånd, LuH

Blanketter

Skicka läkarintyg elektroniskt

Med e-tjänsten Elektroniska läkarintyg kan du, efter patientens samtycke, skicka medicinska underlag och läkarintyg direkt till Försäkringskassan. För att skicka elektroniska läkarintyg måste  journalsystem vara anpassat för tjänsten. Om så inte är fallet kan en fristående webbapplikation (Inera Medcert) användas.

Patient- och arbetsgivarinformation

Bipacksedel sjukskrivning

En patientinformation som beskriver syfte och bieffekter med sjukskrivning och vad patienten själv kan göra för att sjukskrivningen ska ge återhämtning. Ger läkaren ett bra stöd i samtalet med patienten.

Arbetsgivarinformation vid sjukskrivning

Information till chefer som har en medarbetare som blivit sjukskriven kan stimulera kontakten mellan vården och patientens arbetsgivare. Arbetsgivarinformationen lämnas till patienten, som själv får ge dokumentet till sin chef.

Försäkringsmedicinsk ordlista

Regionala riktlinjer för sjukskrivning

Denna information finns nu på en egen sida på länken nedan.

Nationellt beslutsstöd från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens nationella försäkringsmedicinska beslutsstöd riktar sig främst till behandlande läkare.

Kontakt för vårdgivare

Britt Arrelöv

Medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, ordförande i försäkringsmedicinska kommittén samt ordförande i centrala gaskommittén.