Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Kvinna tittar på röntgenbild

Förutom en utbyggnad av sjukvården behöver hälso- och sjukvården också bli mer effektiv genom stärkta samverkansrutiner, tydlig styrning och helhetsansvar. 

Stöd att hitta rätt

En struktur för det akuta omhändertagandet som är tydlig och begriplig för vården, för patienterna och för allmänheten ska utvecklas. Direktintag till olika vårdområdens slutenvård ska utökas. Exempelvis har det utvecklats en framgångsrik styrning av ambulanstransporter med äldre och multisjuka patienter direkt till geriatriska kliniker, vilken är en utgångspunkt för fortsatt utveckling inom andra områden.

1177 Vårdguiden och vårdgivare ska ges ökade möjligheter att erbjuda bokning av tider – samma eller nästa dag – på husläkarmottagningar, närakuter eller specialistmottagningar. Likaså att erbjuda bokning av tider för medicinska rådgivnings- och uppföljningssamtal vid senare tillfälle.

Husläkarverksamheter och närakuter

Utgångspunkten för det akuta omhändertagandet är, liksom för övriga delar av framtidens hälso- och sjukvård, att invånarna/patienterna i första hand ska tas omhand av vårdgivare utanför akutsjukhusen. Husläkarverksamheterna har här en stor och viktig uppgift. Satsningar ska också göras på att utveckla länets närakuter.

Prehospital vård

Med prehospital vård avses sjukvård som ges innan en patient kommer till en sjukvårdsinrättning, och utför betydande diagnostik och vårdinsatser både i hemmet och under transport. Den prehospitala vården ska utvecklas vilket kommer att förbättra möjligheterna att föra patienten till rätt vårdinrättning direkt. 

Ambulansverksamhetens viktiga roll

Det förändrade uppdraget för Karolinska universitetssjukhuset Solna och utbyggnaden av vård utanför akutsjukhusen ställer nya krav på ambulansverksamheten som får en mer central roll. Grundläggande värden för detta är patientsäkerhet, korta transporter och få sekundärtransporter.

Förebyggande arbete

Insatser för att behovet av akutsjukvård inte ska behöva uppstå. sker genom förebyggande arbete där vårdgivare identifierar och följer upp riskpatienter, som exempelvis har besökt en akutmottagning eller skrivits ut från slutenvård. Aktiv hälsostyrning och läkemedelsgenomgångar är andra exempel på förebyggande arbete. Husläkarverksamheterna och 1177 Vårdguiden ger råd och stöd om egenvård till patienter, närstående och personal.