Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Läkare undersöker äldre patient

Geriatriken (åldrandets sjukdomar) får ett breddat uppdrag och kompletterande specialistkompetenser genom att integreras bättre i den övriga specialistvården. Detta skapar större möjligheter att bedriva forskning och utbildning. Samordningen innebär att patienten inte behöver flyttas runt mellan olika vårdgivare - vården kommer till patienten.

Vården för äldre ska tydligare utformas efter patientens behov. Vårdplanering utvecklas med uppföljande hembesök efter slutenvårdstillfällen. En satsning görs på avancerad sjukvård i hemmet. Samverkan mellan hemtjänst, basal hemsjukvård och geriatrik förbättras.

Rehabiliteringens roll i äldrevården kommer att stärkas. Den största delen av rehabiliteringsvården ska ske inom primärvården och genom ökad satsning på avancerad sjukvård i hemmet. Även på akutsjukhusen planeras det på sikt att utvecklas en ny vårdform som kallas stödjande vård. De patienter som inte är redo att lämna akutvården ska kunna stanna där och få den rehabilitering som behövs.