Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Man i laboratorium

Den kliniska forskningens viktigaste uppgift är att främja individens och befolkningens hälsa. Forskning och utveckling behövs för att kontinuerligt kunna förbättra vården, öka kvaliteten, effektivisera resursutnyttjandet och utveckla nya arbetssätt. Förbättringar som i slutändan gör vården säkrare för patienten. 

Mer forskning utanför akutsjukhusen

Det är viktigt att forskning bedrivs i en miljö som representerar dagens bästa och mest tillgängliga vård. Traditionellt sett har en stor del av forskning och utbildning bedrivits vid akutsjukhusen och framför allt vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Då allt mer vård kommer att bedrivas utanför akutsjukhusen påverkas förutsättningarna för forskning, utbildning och utveckling. I framtiden blir det ännu viktigare att samarbeta, inte bara med akut- och universitetssjukhusen utan även med övriga vårdgivare – offentliga som privata, stora som små. Några exempel är vårdcentraler och sjukhus med specialistvård. 

När forskningen knyts närmare den dagliga verksamheten i vården blir det också lättare och snabbare att omvandla innovationer till behandlingar som kan användas för att bota och lindra. 

För att detta ska fungera väl krävs bland annat utveckling av en sammanhållen och stärkt infrastruktur med kvalitetsregister, biobanker, IT-stöd och vårdinformatik. Tillgången till säker och relevant information är nödvändig för att kunna genomföra betydelsefull forskning.

Tätt samarbete med Karolinska Institutet

Stockholms läns landsting arbetar tillsammans med Karolinska institutet kring hur forskningsresultat snabbare kan omsättas i behandlingar. Den landstingsfinansierade forskningen handlar främst om att ta fram nya behandlingsmetoder och att öka patientsäkerheten. En annan viktig del är forskning om hur man bättre förebygger och behandlar de stora folksjukdomarna, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och bröstcancer.

Fyra diagnoser - 4D

Ett exempel på samverkansprojekt är Program 4D som drivs gemensamt av Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. 4D anspelar på de fyra diagnoserna som valts ut till projektet; artrit (ledinflammation), bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Genom att utgå från några av de vanligaste folksjukdomarna ska Program 4D bidra till bättre hälsa och stärka förutsättningarna för kunskapsbyggande och informationsöverföring inom vård och forskning. Projektet ska också bidra till att stärka patientens insyn och delaktighet, att forskningsresultat snabbare omsätts till tidig diagnostik och bättre behandlingar samt att generera ny forskning.