Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ett sjukhus med specialiserad vård tar hand om patienter som behöver specialistvård utan att behöva akutsjukhusens alla resurser. Många patienter kan få bättre anpassad vård utanför akutsjukhusen. Det gäller inte minst äldre som behöver tillgång till öppen och sluten vård närmare hemmet.

Vårdgivare samverkar i nätverkssjukvård

Invånarna i Stockholms län kommer att möta en vård där olika vårdgivare, exempelvis sjukhus, vårdcentraler och husläkarmottagningar, samarbetar i nätverk kring en patient. Invånarna ska alltid hitta rätt vart de än vänder sig.

Sköterska sitter framför dator

Tanken bakom nätverkssjukvården är att vårdgivarna ska samverka kring patienten. Alla vårdgivare, oavsett huvudman eller storlek, har samma ansvar för att bidra och ta hjälp av varandra för att patienten alltid ska få den bästa hjälpen snabbt och enkelt.

Nätverkssjukvården vilar på fyra grundpelare:

  • Individens hälsa är i fokus i varje möte med vården
  • Oavsett vart invånarna vänder sig ska de få stöd att komma rätt
  • Rätt information och kompetens i hela vården
  • Individens samlade behov är utgångspunkt för den vård som erbjuds

Vad blir skillnaden från idag?

I dagens vård ligger ett stort ansvar på patienten. Man behöver ofta följa upp, ta initiativ och göra egna val och kommunikationen mellan vårdgivare brister.

I vårdnätverket förenklas kontakten med vården avsevärt. Primärvård, specialister utanför akutsjukhusen, palliativ vård, kommunal omsorg och många andra vårdgrenar ska samarbeta med individens behov i centrum. Istället för att patienten själv ska behöva ta initiativ till återkoppling efter ett besök på akuten exempelvis, bokas en tid med relevant specialist eller husläkare in för återbesök redan vid första besöket på akuten..

Nya arbetssätt

Modellen ställer nya krav på vården. Primärvården får ökad betydelse. Husläkaren blir ofta den samlande länken i vårdkedjan och ska lotsa patienten rätt. Det är där patientens hela sjukdomsbild samlas, och det är hjälpen att hitta specialister sker.

Mer samverkan

Det kommer att krävas en större samverkan kring enskilda patienter mellan primärvård och specialister och slutenvården., Det krävs även ökad samverkan med den kommunala omsorgen. Tack vare utbyggda e-hälsotjänster har alla vårdgivare tillgång till samma information om patienten, förutsatt att patienten gett samtycke till att journalerna ska kunna läsas.

Tillsammans bestämmer de samverkande vårdgivarna vilken vård deras patient behöver. De tar även ansvar för eventuella nästa steg, som till exempel rehabilitering. Målet är så bra vård som möjligt med så få vårdkontakter som möjligt.

Det blir enklare för patienten som slipper bollas mellan olika vårdgivare med liten eller ingen kunskap om historien. Patienten behöver inte själv komma ihåg och upprepa alla sina åkommor för varje läkare han eller hon träffar. Detta ska leda till bättre hälsa för den enskilde och effektivare utnyttjande av vårdens resurser.

Fler platser inom geriatriken i hela länet

På specialistsjukhusen ska det finnas både öppen och sluten vård, fler somatiska specialiteter, tillgång till operationssalar, bilddiagnostik och provtagning. Inom de geriatriska enheterna kan man exempelvis ta emot fler äldre om man får tillgång till bättre diagnostik och andra specialistkompetenser. Äldre patienter ska få mer av sin samlade vård utanför de stora akutsjukhusen, de mindre sjukhusen ska erbjuda geriatrisk vård och majoriteten av vårdplatserna som skapas utanför akutsjukhusen avsätts för detta.

Profilering samlar kunskap

Utöver geriatriken kommer några av sjukhusen profileras mot ortopedi/kirurgi eller reumatologi och smärta. Profileringen gör att man kan samla kunskap vilket också förbättrar möjligheterna att bedriva utbildning och forskning. Sabbatsbergs sjukhus föreslås få exempelvis en profil mot geriatrik, den "äldre patienten" och psykiatri. Den somatiska specialistvården som redan finns kommer därför att utvecklas för att stödja geriatriken och psykiatrin.

Förutom Sabbatsberg kommer även Löwenströmska, Sollentuna och Nacka byggas om till moderna sjukhus med geriatrisk vård. På flera av dessa kommer det också att finnas andra somatiska specialiteter.

Tätt samarbete med akutsjukhusen

Som en del i vårdnätverket kommer den specialiserade vården på de mindre sjukhusen att vara nära kopplad till akutsjukvården. Samarbetet med akutsjukhusen kommer att ytterligare förstärka arbetet med kompetensutveckling och forskning men också öka möjlighet till jourbemanning och rotationstjänstgöring.

Fler vårdval

Även vårdvalen ska bli fler för att kunna ta emot patienter som inte behöver akutsjukhusets resurser. Vårdvalet innebär att invånare som bor i Stockholms län kan välja till exempel vilken husläkarmottagning som de vill gå till utifrån egna önskemål som exempelvis geografiskt läge och öppettider.