Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sjukvårdspersonal står framför dator

Stockholms läns landsting har legat i framkant med att skapa och inrätta e-hälsotjänster. Stockholm lanserade Vårdguiden på telefon 2001. År 2002 surfade de första besökarna in på vårdguiden.se. Året därpå lanserades den första versionen av Mina vårdkontakter, MVK. Samtliga tjänster är nu nationella under varumärket 1177 Vårdguiden.

Framtidens e-hälsotjänster

E-hälsa är en av grundpelarna i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvården. Många nya tjänster förväntas under de närmaste åren.

Dessa tjänster är ofta den första nivån för medborgarens kontakt med vården. Det finns många fördelar med de elektroniska tjänsterna.

  • För vårdgivare: E-tjänsterna innebär effektivare administration och säkrare hantering av till exempel läkemedel och intyg. Vissa tester som görs rutinmässigt i vården kan i framtiden göras på nätet. Ett exempel är klamydiatestet. Ett sådant test är 900 kronor billigare on-line än ett traditionellt besökstest.
  • För patienten: Med e-tjänster blir det lättare för invånarna att hitta den vård de behöver vilket ökar möjligheten till delaktighet och inflytande. Detta kan göras när som helst på dygnet och patienten slipper anpassa sig efter fasta telefon- och öppettider. Genom 1177 Vårdguiden kan invånarna boka tider hos husläkare, närakuter och specialister. Det finns också möjlighet att beställa olika tester som kan göras hemma, få hjälp med egenbehandling och boka tider för rådgivning och uppföljning. E-tjänsten Journal via nätet håller på att införas, vilken bland annat ger patienter tillgång till viss information ur sina journaler.
  • För vården som helhet: E-hälsotjänster ska göra det enklare för invånarna att hitta och få rätt vård på rätt plats, vare sig det handlar om att snarast uppsöka en akutmottagning eller att det räcker att stanna hemma och vila. Därmed slipper individer som inte behöver det ta sig till ett sjukhus, att resa i onödan eller till och med må sämre. Samtidigt frigörs vårdutrymme på sjukhuset för de patenter som behöver det bäst.

Vissa typer av vård har visat sig fungera lika bra via internet som vid fysiska besök i vården. Ett exempel är de KBT-terapier som erbjuds på 1177 Vårdguiden.