Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Om Arbetsmiljölyftet

Under 2014–2017 satsar Stockholms läns landsting 150 miljoner kronor i projektet Arbetsmiljölyftet. Projektet möjliggör särskilda arbetsmiljösatsningar och förstärkt arbetsmiljöarbete inom hälso- och sjukvård inför och under genomförandet av Framtidsplanen. Totalt har 113 satsningar beviljats medel. Projekten utgör kraftsamlingar utöver det ordinarie och löpande arbetsmiljöarbetet, och planeras i dialog och samverkan med lokala fackliga företrädare.

Goda exempel kan förbättra för fler

En viktig del av Arbetsmiljölyftet är att sprida erfarenheter och goda exempel från genomförda projekt, så att fler kan ta del av idéer och lösningar för en förbättrad arbetsmiljö. Nedan finns exempel på hur arbetsmiljön förbättrats genom en satsning i Arbetsmiljölyftet. Som vårdnadsgivare har du möjlighet att ta del av flera goda exempel. Läs mer under rubriken Hur tar jag del av goda exempel?

Hur tar jag del av goda exempel?

Som vårdgivare kan du ta del av erfarenheter och goda exempel från Arbetsmiljölyftet på flera sätt:

Översikt över beviljade satsningar och kontaktpersoner

I den här foldern hittar du projekt som beviljats medel, och vem som är kontaktperson om du önskar mer information. Projekten är i olika stadier, många är avslutade, några pågår och några har nyligen startat.

Presentation av avslutade projekt

I takt med att projekten avslutas kommer de att presenteras på www.arbetsmiljolyftet.ringla.nu. Där hittar du bland annat filmer och intervjuer med projektmedlemmar som delar sina erfarenheter och lärdomar.

Seminarier om projekt i Arbetsmiljölyftet

Ett antal seminarier arrangeras för att sprida erfarenheter och goda exempel från projekt i Arbetsmiljölyftet. Om du är intresserad av att veta mer om dessa seminarier är du välkommen att kontakta Christine Schou Engius, projektledare för Arbetsmiljölyftet, SLL Personal och utbildning.

Arbetsmiljölyftets styrning och ledning

Maria Englund, personaldirektör i Stockholms läns landsting är projektägare och ordförande i styrgruppen. Övriga ledamöter är:

  • Johan Bratt, chefläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Lolita Lekander, Sll Styrning och enonomi
  • Carina Lenngren, Kommunal
  • Gunilla George, Vårdförbundet
  • Tommy Mäntynen, Vision
  • Kristina Ullskog, SACO

Christine Schou Engius, SLL Personal och utbildning är projektledare för Arbetsmiljölyftet. Om du har frågor om projektet är du välkommen att vända dig till henne.

Hur utvärderas Arbetsmiljölyftet?

När satsningarna är genomförda gör varje projekt en utvärdering som presenteras i en egen slutrapport. Utöver detta kommer ett urval av satsningarna att utvärderas av Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM. Projektet Arbetsmiljölyftet lämnar en slutrapport till landstingsstyrelsen.