Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Med det verksamhetsdrivna programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, 3RFvm, utvecklar Stockholms läns landsting, SLL, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne framtidens informationsmiljö för hälso- och sjukvårdsområdet.

Utgångspunkten för programmet är invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov av en sammanhållen informationsmiljö, idag och i framtiden. Den gemensamma vårdinformationsmiljö som programmet utvecklar ska stödja verksamheternas processer och arbetssätt och ge invånarna i Stockholms län möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård.

Alla berörda parter ska kunna förvänta sig att de digitala tjänster som styr övriga vardagen ska fungera lika bra inom Stockholms läns hälso- och sjukvård. Vårdinformationsmiljön kommer även innehålla viktiga redskap för forskning och utveckling och vara ett lättillgängligt verktyg för myndigheter och vårdgivare.

Behoven styr framtidens IT-stöd i vården

Under våren 2016 genomfördes ett antal patientscenarioarbeten med syfte att låta vårdrepresentanter från olika yrkeskategorier formulera framtidens behov inom vårdinformationsmiljö. Resultaten från patientscenarioarbetet sammanställs nu tillsammans med andra underlag och analyser som belyser behovet av framtida IT-stöd i vården.

Den nuvarande IT-miljön i SLL förbereds genom att vi under en femårsperiod ska minska antalet IT-system genom att fasa ut äldre IT-system och slå ihop IT-system som överlappar varandra.

Under vinter och vår 2016 har SLL och Västra Götalandsregionen tagit beslut om att inleda förberedelser inför gemensam upphandling. Tidplanen för upphandling är inte fastställd.

Läs mer