Rapport om kartläggning av vården vid typ-2 diabetes

4D Diabetes – Primärvårdsprocessen

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.