Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

4D Informatik

4D Informatik är ett projekt inom Program 4D. Arbetet inom projektet har hittills utgått från behoven i diagnosgrupperna, som handlat om patientmedverkan, beslutsstöd i vården, prevention av kronisk sjukdom och samverkan med den kliniska forskningen.

Generella IT-stöd

Genom att utveckla generella IT-stöd som integreras med varandra via vårdens tjänsteplattform blir de återanvändbara och kan användas i sin helhet eller i olika delar.

Det som tas fram för en diagnosgrupp ska snabbt och effektivt kunna anpassas för en annan diagnos. Integrationer utvecklas mellan invånar- och patientrapportering, journalsystem, beslutssystem och forskningsdatabaser. De kopplingar som utvecklas kan enkelt återanvändas vilket även innebär att införandet av nya lösningar kan ske mycket snabbare än tidigare.

Resultat

Hittills har projektet tagit fram tjänstekontraktslösningar som möjliggör överföring av beslutsdata till och från journalsystem, samt överföring av forskningsdata till beslutsstöd.

Projektet har också genomfört att screeningresultat för tidig upptäckt, och patientenkäter (till exempel om levnadsvanor) säkert kan överföras från invånare till rätt primär- och/eller specialistvårdgivare via tjänsteplattformen. Projektet har i samarbete med 4D Artriter utvecklat webbtjänsten Ont i lederna som finns tillgänglig på 1177 Vårdguiden och på www.reumatiskt.se. Tjänsten har som målsättning att personer med oro för ledbesvär och möjlig risk för kronisk inflammatorisk ledsjukdom ska få ett kunskapsstöd för att tidigare söka och få rätt vård.
Med samma modell har en motsvarande online screening redan tagits fram och implementerats för inflammatorisk ryggsjukdom och anpassas nu för diagnosen hjärtsvikt.

Patientens Egen Provhantering(PEP)

I samarbete med 4D Artriter har också den generaliserbara lösningen för Patientens Egen Provhantering(PEP) utvecklats. Lösningen ger stöd till patienten att själv boka blodprovstagning samt överföra resultaten till vårdgivaren och det framtida personliga hälsokontot HälsaFörMig.

Nästa steg i utvecklingen när den generiska tjänsten är införd i juni 2016 är att införa PEP för andra diagnoser. Avancerad teknisk utveckling pågår för att kunna ge invånare möjlighet att använda tjänsten bredare, till exempel för egenvårdstester med direkt koppling till primärvård och för att kunna integrera tjänsten till olika laboratorier och journalsystem. Därefter kommer arbetet inriktas på att koppla ihop PEP med andra webbtjänster, till exempel patientens egen registrering.

Utmärkelse

Den 11 november 2015 utsågs vinnarna av MedTech Award. Utmärkelsen i kategorin Årets MedTech Patientmakt gick till Ontilederna.nu och Patientens egen provhantering som utvecklats tillsammans av 4D Artriter och 4D Informatik.

Läs mer om Patientens egen provhantering och ontilederna.nu i länken nedan.

Patientens resa 

Genom att integrera invånar- och patientrapportering, journalsystem, beslutssystem och forskningsdatabaser kan patientens resa genom vården och forskningen ske i en samordnad process.

Kontakt

Läs mer