Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Delstudien SAFARI Stockholm utvärderar två olika metoder om återgång till arbete vid sjukskrivning för lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Metoderna är en form av kognitiv beteendeterapi, ACT, och arbetsplatsdialog, ADA, som utvärderas var för sig och i kombination. Dessutom finns i studien en kontrollgrupp som får sedvanlig behandling.

Det finns idag begränsad kunskap om hur man kan hjälpa människor att både må bättre och komma tillbaka till arbete och därmed förebygga långtidssjukskrivning. Det är viktigt att öka kunskapen kring detta eftersom det visat sig att längre perioder av sjukskrivning kan medföra negativa effekter av olika slag, till exempel sämre livskvalitet, självförtroende och ekonomi samt negativa effekter på hälsan.

SAFARI Stockholm bedrivs gemensamt av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, HSF,  och Centrum för Psykiatriforskning, CPF,  inom Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

SAFARI-studien är ett forskningsprojekt inom regeringens REHSAM-satsning. Studien genomförs i samarbete mellan sjukvårdshuvudmän och forskare inom Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget Västmanland. Projektet samordnas av Stockholms läns landsting. Slutrapport ska lämnas hösten 2016 till Hälso- och sjukvårdsdirektören i SLL.

Kontakt

Läs mer