Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vårdcoachens uppgift

Vårdcoachen är en erfaren och specialutbildad sjuksköterska som kan erbjuda stöd som är anpassat till den enskilde patienten under en begränsad tid. Stödet fungerar som ett komplement till ordinarie vård och omsorg.

Vårdcoachen gör en helhetsbedömning av patientens situation och tar reda på patientens behov. Detta resulterar i en personlig åtgärdsplan.

Patienten får sedan:

  • coachning via telefon
  • stöd till egenvård
  • får hjälp med koordinering av vård- och omsorgskontakterna.

Syftet är att skapa förbättrad hälsa och livskvalitet, ökad trygghet, en mer sammanhållen vård- och omsorg samt bättre medicinska resultat.

Aktuellt projekt

Vårdcoacher är en del av ett forskningsprojekt inom Stockholms läns landsting. I projektet erbjuds en liten grupp patienter, med många akutbesök och inläggningar på sjukhus under kort tid, en vårdcoach. Dessa patienter har ofta flera olika sjukdomar. Vanligt är svår hjärtsvikt och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

De medicinskt ansvariga för forskningsprojektet på de olika sjukhusen väljer noga ut vilka patienter som ska ingå. Det handlar om att identifiera dem som riskerar att försämras och där försämringen går att förebygga om rätt insatser sätts in i rätt tid.

Korta fakta om projektet

Forskningsprojektet med vårdcoacher är en del av Stockholms läns landstings utveckling av aktiv hälsostyrning. Projektet finansieras av landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning. Forskningsstudien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Resultat hitills

Interimsutvärderingar visar att de patienter som fått stöd av en vårdcoach

  • upplever större trygghet och möjlighet att ta hand om sig själv
  • tycker att kontakten med vården har blivit enklare
  • har förbättrat sin hälsa och livskvalitet både fysiskt och mentalt
  • har behövt uppsöka akutmottagning i mindre utsträckning
  • har behövt läggas in på sjukhus i mindre utsträckning
  • har behövt kortare vårdtid vid inläggning.

Kontakt

Mer information