Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

En specialsakkunnig läkare, spesak, väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Spesak väljs utifrån sitt professionella kunnande, sin förankring i vården och ett objektivt förhållningssätt. De specialsakkunniga läkarna ingår i ett specialitetsråd.

Kontakt 

Specialitetsrådets medlemmar

Akut omhändertagande

Akut omhändertagande     Per Lindmarker     per.lindmarker@karolinska.se

Allmänmedicin

Allmänmedicin                      Lena Pomerleau lena.pomerleau@sll.se

Anestesi och intensivvård

Anestesi och intensivvård    Claes Frostell  claes.frostell@sll.se
Smärtlindring    

Barn och ungdom

Barn- och ungdoms-     
medicin
Helena  Martin    helena.martin@sodersjukhuset.se
Neonatologi Lars Naver  lars.naver@ki.se
Baron- och ungdomsneurologi med habilitering Margareta Albåge  margareta.albåge@karolinska.se
Barn- och ungdomskardiologi Gunnar Bergman  gunnar.bergman@karolinska.se
Barn- och ungdomsallergologi Caroline Nilsson caroline.nilsson@sodersjukhuset.se
Barn- och ungdomsonkologi Arja Harila-Saari arja.harila-saari@karolinska.se
Barnkirurgi Johan Wallander johan.wallander@karolinska.se
Vårdsak Inger Kull inger.kull@sodersjukhuset.se
BUP    

Bild och funktionsmedicin

Bild och funktionsmedicin Lott Bergstrand lott.bergstrand@erstadiakoni.se
Nukleärmedicin Irina Savitcheva irina.savitcheva@karolinska.se
Neuroradiologi Magnus Kaijser magnus.kaijser@karolinska.se

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete Mai-Lis Hellenius mai-lis.hellenius@ki.se
Socialmedicin Bo Burström bo.burstrom@ki.se
Arbets- och miljömedicin Lena Hillert lena.hillert@ki.se

Geriatrik

Geriatrik Mats Brådman mats.bradman@brommageriatriken.se

Internmedicin

Internmedicin Eli Westerlund  eli.westerlund@sll.se

Laboratoriemedicin

Klinisk kemi Britta Landin britta.landin@karolinska.se
Klinisk farmakologi Marja-Liisa Dahl marja-liisa.dahl@karolinska.se
Patologi Mikael Björnstedt mikael.bjornstedt@karolinska.se
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Maria Matl maria.matl@karolinska.se

Endokrinologi och diabetologi

Endokrinologi och diabetologi Ingrid Dahlman Ingrid.Dahlman@ki.se

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi Hans Persson hans.persson@ds.se
Kärlkirurgi Peter Gillgren peter.gillgren@sodersjukhuset.se
Thoraxkirurgi Mattias Corbascio matthias.corbascio@karolinska.se
Klinisk fysiologi Jan Svedenhag jan.svedenhag@capiostgoran.se

Hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar Lena Lundeberg lena.lundeberg@karolinska.se

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar Olle Reichard olle.reichard@ds.se
Klinisk bakteriologi och virologi Christian Giske christian.giske@karolinska.se

Kirurgi

Kirurgi Inga-Lena Nilsson inga-lena.nilsson@ki.se
Plastikkirurgi Ann-Charlotte Docherty Skogh anna.docherty-skogh@karolinska.se

Lung- och allergisjukdomar

Lungsjukdomar Thure Björck thure.bjorck@karolinska.se
Allergologi Theo Gülen theo.gulen@karolinska.se

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Staffan Wahlin staffan.wahlin@karolinska.se

Neurologiska sjukdomar

Neurologi Claes Martin claes.martin@ds.se
Klinisk neurofysiologi Thomas Andersson thomas.i.andersson@karolinska.se
Neurokirurgi Per Almqvist per.almqvist@karolinska.se

Njurmedicin

Njurmedicin Tora Almquist  tora.almquist@ds.se

Ortopediska sjukdomar

Ortopedi Sari Ponzer sari.saisa-ponzer@sodersjukhuset.se
Handkirurgi Anna Gerbert Ekblom anna.gerber-ekblom@sodersjukhuset.se

Psykiatriska sjukdomar

Psykiatri Nils Lindefors nils.lindefors@sll.se
Barn och ungdomspsykiatri Maria Silverberg Mörse maria.silverberg-morse@sll.se
Rättspykiatri Kaj Forslund kaj.forslund@sll.se

Rehabilitering

Rehabilitering Monica von Heijne monica.vonheijne@ds.se

Reproduktion

Obstetrik och gynekologi Karin Pettersson karin.pettersson@karolinska.se
 Spesak gynekologi Lena Marions  lena.marions@ki.se
Klinisk genetik Erik Iwarsson erik.iwarsson@ki.se

Reumatologiska sjukdomar

Reumatologiska sjukdomar Ralph Nisell  ralph.nisell@karolinska.se

Tand- och käksjukdomar

Tand- och käksjukdomar Göran Dahllöf goran.dahllof@ki.se

Tumörsjukdomar

Onkologi Jan-Erik Frödin jan-erik.frodin@karolinska.se
Gynekologisk onkologi Caroline Lundgren caroline.lundgren@karolinska.se

Hematologi Margareta Holmström  margareta.holmstrom@karolinska.se

Urologiska sjukdomar

Urologiska sjukdomar Elisabeth Carlsson Farrelly elisabeth.carlsson-farrelly@sodersjukhuset.se

Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar Anne Odergren anne.odergren@sankterik.se

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar Mats Holmström mats.holmström@karolinska.se
Hörsel- och balansrubbningar Christina Forshell Hedenstierna christina.forshell-hederstierna@karolinska.se>