Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms medicinska råd, SMR, består av 28 olika ordföranden från lika många specialitetsråd samt ordföranden för Försäkringsmedicinska kommittén, Omvårdnadsrådet och Patientsäkerhetskommittén. Även representanter från Hälso- och sjukvårdsförvalningen, Karolinska Institutet och Stockholms läns läkemedelskommitté ingår i rådet. Specialitetsråden, som är uppdelade efter medicinsk specialitet, består av spesak, vårdsak och representanter för olika delar av förvaltningen och större vårdgivare. Tillsammans utgör de SMR, ett nätverk för samverkan inom hälso- och sjukvården i länet.

Ordföranden i Stockholms medicinska råd

Gerd Lärfars är ordförande för  Stockholms medicinska råd. Hon är chef för enheten Läkemedelsstöd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och även ordförande för Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK). Läkemedelsstöd och SLK tillhör avdelningen Medicinsk stab på HSF.

Gerd Lärfars är specialist i invärtesmedicin och hematologi och har innan uppdraget på HSF arbetat på Södersjukhuset, som verksamhetschef för Verksamhetsområde Internmedicin och därefter som senior medicinsk rådgivare i sjukhusledningen. Sedan 2010 har Gerd Lärfars en docentur inom hematologi vid Karolinska Institutet.

Johannes Blom är vice ordförande i SMR och enhetschef på Vårdgivarstöd som tillhör avdelningen Somatisk specialistvård. Johannes företräder även region SLL-Gotland i Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) på SKL.

Medlemmar - Specialitetsråden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar - Andra

Gerd Lärfars
Britt Arrelöv
Inger Rising
Förvaltningsläkare Regina Rodau
Regionalt cancercentrum Roger Henriksson
Utvecklingsavdelningen HSF Gunnar Ljunggren (adjungerad)
Ordförande valberedningen Maria Samuelsson Almén
Metodrådet, HSF Johan Thor
Vårdgivarstöd HSF Eva Stål  (sekreterare)

Årlig rapport

Syftet med den årliga rapporten är att specialitetsråden ska ge underlag till beslutsfattare inom Stockholms läns landsting angående medicinska utmaningar och konsekvenser kopplat till genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård.

Utvärdering av årlig rapport

Inom Stockholms medicinska råd gör vi nu ett utvecklingsarbete. Bland annat vill vi ta reda på hur vi kan förbättra den Årliga rapporten som sammanställs varje år. Vi är tacksamma om du vill svara på några frågor i en enkät.

Om du inte kan använda länken ovan, logga in på nedanstående länk med följande uppgifter: Användarnamn: 239707492, Lösenord: 99AC96F8

Valberedningen

För information kring val av specialsakkunniga (spesak) och vårdsakkunniga (vårdsak) samt nomineringsblankett och jävsdeklaration.

Informationsbroschyr om Stockholms medicinska råd

Nu finns en broschyr som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar SMR och dess arbete med kunskapsbaserad sjukvård. Broschyren är främst avsedd att delas ut till medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, politiker och tjänstemän och aktiva inom kärnverksamheten.

Om du har frågor om broschyren eller vill beställa den, ring eller mejla Eva Stål.