Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms medicinska råd, SMR, består av 28 olika ordföranden från lika många specialitetsråd samt ordföranden för Försäkringsmedicinska kommittén, Omvårdnadsrådet och Patientsäkerhetskommittén. Även representanter från Hälso- och sjukvårdsförvalningen, Karolinska Institutet och Stockholms läns läkemedelskommitté ingår i rådet. Specialitetsråden, som är uppdelade efter medicinsk specialitet, består av spesak, vårdsak och representanter för olika delar av förvaltningen och större vårdgivare. Tillsammans utgör de SMR, ett nätverk för samverkan inom hälso- och sjukvården i länet.

Ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Gerd Lärfars tar över ordförandeskapet i Stockholms medicinska råd efter Carl-Gustaf Elinder från och med 1 januari 2017.

Gerd Lärfars är chef för enheten Läkemedelsstöd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ordförande för Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK). Sedan 1 september tillhör enheten. Läkemedelsstöd och SLK avdelningen Medicinsk stab på HSF.

Gerd Lärfars är specialist i invärtesmedicin och hematologi och har innan uppdraget på HSF arbetat på Södersjukhuset, som verksamhetschef för Verksamhetsområde Internmedicin och därefter som senior medicinsk rådgivare i sjukhusledningen. Sedan 2010 har Gerd Lärfars en docentur inom hematologi vid Karolinska Institutet.

Medlemmar - Specialitetsråden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar - Andra

Gerd Lärfars
Britt Arrelöv
Inger Rising
Förvaltningsläkare Regina Rodau
Regionalt cancercentrum Roger Henriksson
Utvecklingsavdelningen HSF Gunnar Ljunggren (adjungerad)
Ordförande valberedningen Maria Samuelsson Almén
Metodrådet, HSF Johannes Blom
Vårdgivarstöd HSF May Blom (enhetschef)
Vårdgivarstöd HSF Eva Stål  (sekreterare)

Årlig rapport

Syftet med den årliga rapporten är att specialitetsråden ska ge underlag till beslutsfattare inom Stockholms läns landsting angående medicinska utmaningar och konsekvenser kopplat till genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård.

Valberedningen

För information kring val av specialsakkunniga (spesak) och vårdsakkunniga (vårdsak) samt nomineringsblankett och jävsdeklaration.

Informationsbroschyr om Stockholms medicinska råd

Nu finns en broschyr som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar SMR och dess arbete med kunskapsbaserad sjukvård. Broschyren är främst avsedd att delas ut till medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, politiker och tjänstemän och aktiva inom kärnverksamheten.

Om du har frågor om broschyren eller vill beställa den, ring eller mejla Eva Stål.