Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Akutmottagningens mångbesökare - hur kan vården förbättras?

Den här fokusrapporten handlar om hur vården kan förbättras för de personer som oftare än andra besöker en akutmottagning. Akutmottagningens mångbesökare tycks inte vara sjukare än de som bara besöker...

 • Fokusrapport,
 • 2006
Den här fokusrapporten handlar om hur vården kan förbättras för de personer som oftare än andra besöker en akutmottagning. Akutmottagningens mångbesökare tycks inte vara sjukare än de som bara besöker...

Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och barn

Fokusrapporten beskriver det akuta omhändertagandet av misshandlade kvinnor och deras barn. Den visar på problemens omfattning och karaktär samt tar upp förslag till förbättringar inom den akuta...

 • Fokusrapport,
 • 2003
Fokusrapporten beskriver det akuta omhändertagandet av misshandlade kvinnor och deras barn. Den visar på problemens omfattning och karaktär samt tar upp förslag till förbättringar inom den akuta...

Akut omhändertagande av äldre multisjuka - Steg I

Akut omhändertagande av äldre multisjuka – steg 1 är en fokusrapport som belyser äldrevården i Stockholms län. Den innehåller också förslag på förbättringar. Bland annat efterlyser den en helhetssyn...

 • Fokusrapport,
 • 2002
Akut omhändertagande av äldre multisjuka – steg 1 är en fokusrapport som belyser äldrevården i Stockholms län. Den innehåller också förslag på förbättringar. Bland annat efterlyser den en helhetssyn...

Akut omhändertagande av äldre multisjuka - Steg II

Den här rapporten bygger vidare på fokusrapporten Akut omhädertagande av äldre multisjuka – steg 1. Syftet är att tydliggöra de koncept och förslag som finns i rapporten. Här beskrivs, i form av en...

 • Fokusrapport,
 • 2002
Den här rapporten bygger vidare på fokusrapporten Akut omhädertagande av äldre multisjuka – steg 1. Syftet är att tydliggöra de koncept och förslag som finns i rapporten. Här beskrivs, i form av en...

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning är en fokusrapport som beskriver hur ofrivilligt barnlösa i Stockholms läns landsting kan få hjälp att föda ett friskt barn. Rapporten konstaterar att metoder för...

 • Fokusrapport,
 • 2003

Basal hemsjukvård för äldre personer - hur kan vården förbättras?

Den här fokusrapporten är ett kunskapsunderlag om basal sjukvård i hemmet för äldre personer med sammansatta och långvariga vårdbehov. Utgångspunkten är patientens behov, inte den organisatoriska...

 • Fokusrapport,
 • 2008
Den här fokusrapporten är ett kunskapsunderlag om basal sjukvård i hemmet för äldre personer med sammansatta och långvariga vårdbehov. Utgångspunkten är patientens behov, inte den organisatoriska...

Bedömning, prioritering och omhändertagande vid symptomet bröstsmärta

Vid akut bröstsmärta är tiden den kritiska faktorn. Denna fokusrapport redovisar önskvärd tidsåtgång vid bedömning och omhändertagande innan en patient kan behandlas. Rapporten diskuterar också...

 • Fokusrapport,
 • 2004
Vid akut bröstsmärta är tiden den kritiska faktorn. Denna fokusrapport redovisar önskvärd tidsåtgång vid bedömning och omhändertagande innan en patient kan behandlas. Rapporten diskuterar också...

Behandling av personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk

Den här fokusrapporten granskar det aktuella vårdutbudet för psykiskt störda missbrukare med behov av stödinsatser. Rapporten föreslår hur landstinget kan anpassa vårdutbudet och på så sätt samordna...

 • Fokusrapport,
 • 2004
Den här fokusrapporten granskar det aktuella vårdutbudet för psykiskt störda missbrukare med behov av stödinsatser. Rapporten föreslår hur landstinget kan anpassa vårdutbudet och på så sätt samordna...

Behandling med hyperbar syrgas (HBO)

Behandling med hyperbar syrgas (HBO) är en fokusrapport som visar när det är lämpligt att sätta in HBO-behandling. Rapporten redovisar också resultat och definierar det hypermedicinska uppdraget....

 • Fokusrapport,
 • 2011
Behandling med hyperbar syrgas (HBO) är en fokusrapport som visar när det är lämpligt att sätta in HBO-behandling. Rapporten redovisar också resultat och definierar det hypermedicinska uppdraget....

Diabetes inom primärvården 2013

Diabetesvården på husläkarmottagningarna i Stockholms län har för flertalet behandlings mål förbättrats sedan 2012 men det är fortfarande stora skillnader i resultaten för olika vårdgivare. Det...

 • Rapport,
 • 2013
Diabetesvården på husläkarmottagningarna i Stockholms län har för flertalet behandlings mål förbättrats sedan 2012 men det är fortfarande stora skillnader i resultaten för olika vårdgivare. Det...

Dysfagi

Fokusrapporten Dysfagi riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms läns landsting som möter patienter med dysfagi – svårigheter att svälja. Rapporten beskriver problematik, diagnostik...

 • Fokusrapport,
 • 2005
Fokusrapporten Dysfagi riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms läns landsting som möter patienter med dysfagi – svårigheter att svälja. Rapporten beskriver problematik, diagnostik...

Dyskalkyli

Dyskalkyli klassas som specialistvård och omfattas av Vårdgarantin. Rapporten vill belysa hur situationen ser ut i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder,...

 • Fokusrapport,
 • 2015
Dyskalkyli klassas som specialistvård och omfattas av Vårdgarantin. Rapporten vill belysa hur situationen ser ut i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder,...

Ekokardiografi i Stockholms läns landsting

Ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) är en av de viktigaste metoderna inom hjärdiagnostiken. Den här fokusrapporten kartlägger verksamhetens utövare, omfattning och kvalitet. Den...

 • Fokusrapport,
 • 2006
Ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) är en av de viktigaste metoderna inom hjärdiagnostiken. Den här fokusrapporten kartlägger verksamhetens utövare, omfattning och kvalitet. Den...

Endometrios

Den här fokusrapporten sammanfattar kunskapsläget om den kvinnliga folksjukdomen endometrios. Symtomen utgörs av svåra bäckensmärtor och infertilitet. Rapporten kartlägger hur patienterna drabbas och...

 • Fokusrapport,
 • 2007
Den här fokusrapporten sammanfattar kunskapsläget om den kvinnliga folksjukdomen endometrios. Symtomen utgörs av svåra bäckensmärtor och infertilitet. Rapporten kartlägger hur patienterna drabbas och...

Epilepsivård i Stockholms läns landsting – en uppdatering av 1995 års utredning

Den här fokusapporten lyfter fram en rad områden inom epilepsivården som behöver förbättras och lyfter fram konkreta förslag till åtgärder. Den är ett viktigt kunskapsunderlag för patienter,...

 • Fokusrapport,
 • 2006
Den här fokusapporten lyfter fram en rad områden inom epilepsivården som behöver förbättras och lyfter fram konkreta förslag till åtgärder. Den är ett viktigt kunskapsunderlag för patienter,...

Fyra kronikergrupper inom barnsjukvården

Den här fokusrapporten handlar om hur vården i Stockholms läns landsting kan förbättras för barn med allergiska sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, barndiabetes samt onkologiska...

 • Fokusrapport,
 • 2005
Den här fokusrapporten handlar om hur vården i Stockholms läns landsting kan förbättras för barn med allergiska sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, barndiabetes samt onkologiska...

Fördjupning av könsperspektivet för personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk

Den här fokusrapporten är en fördjupning av fokusrapporten Behandling av personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk (2004). Syftet är att lyfta genderperspektivet som...

 • Fokusrapport,
 • 2005
Den här fokusrapporten är en fördjupning av fokusrapporten Behandling av personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk (2004). Syftet är att lyfta genderperspektivet som...

Förslag till ny beräkningsmetod för sluten vård och rehabilitering

Den här fokusrapporten presenterar för- och nackdelar med nu använda betalningsformer inom sluten vård och rehabilitering (2004). Den analyserar ersättningsreglerna samt ger förslag på en effektivare...

 • Fokusrapport,
 • 2004
Den här fokusrapporten presenterar för- och nackdelar med nu använda betalningsformer inom sluten vård och rehabilitering (2004). Den analyserar ersättningsreglerna samt ger förslag på en effektivare...

Habilitering i utveckling

Den här fokusrapporten syftar till en bredare och bättre kännedom om habilitering inom Stockholms läns landsting. Den innehåller ett teoretiskt avsnitt som redovisar lagar och styrande dokument för...

 • Fokusrapport,
 • 2005
Den här fokusrapporten syftar till en bredare och bättre kännedom om habilitering inom Stockholms läns landsting. Den innehåller ett teoretiskt avsnitt som redovisar lagar och styrande dokument för...

Hur kan vi bättre hjälpa barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder?

Den här fokusrapporten är dokumentation från en konferens som hölls 2007. Syftet var att samla all kompetens inom Stockholms läns landsting kring barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska...

 • Fokusrapport,
 • 2007
Den här fokusrapporten är dokumentation från en konferens som hölls 2007. Syftet var att samla all kompetens inom Stockholms läns landsting kring barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska...

Intensivvård

Den här fokusrapporten visar hur situationen för intensivvård i Stockholms läns landsting såg ut 2003 samt sammanfattar behovet fem till tio år framåt. Rapporten undersöker förutsättningar för att...

 • Fokusrapport,
 • 2003
Den här fokusrapporten visar hur situationen för intensivvård i Stockholms läns landsting såg ut 2003 samt sammanfattar behovet fem till tio år framåt. Rapporten undersöker förutsättningar för att...

Kartläggning av magnetisk resonanstomografi

Den här fokusrapporten undersöker hur användandet av magnetisk resonanstomografi, MRT, utvecklats i Stockholms läns landsting de senaste decennierna. Den bedömer i vilken grad...

 • Fokusrapport,
 • 2006
Den här fokusrapporten undersöker hur användandet av magnetisk resonanstomografi, MRT, utvecklats i Stockholms läns landsting de senaste decennierna. Den bedömer i vilken grad...

Kataraktoperationer i Stockholms läns landsting

Den här fokusrapporten kartlägger utbud, efterfrågan och behov av kataraktoperationer i Stockholms läns landsting. Katarakt är en grumling på ögats lins som ger synnedsättning eller annan...

 • Fokusrapport,
 • 2003
Den här fokusrapporten kartlägger utbud, efterfrågan och behov av kataraktoperationer i Stockholms läns landsting. Katarakt är en grumling på ögats lins som ger synnedsättning eller annan...

Kejsarsnitt

Den här fokusrapporten belyser fördelar och risker med kejsarsnitt för mor och barn ur individ-, samhälls- och folkhälsoperspektiv. Syftet är att skapa en professionell samsyn som gör det möjligt att...

 • Fokusrapport,
 • 2004
Den här fokusrapporten belyser fördelar och risker med kejsarsnitt för mor och barn ur individ-, samhälls- och folkhälsoperspektiv. Syftet är att skapa en professionell samsyn som gör det möjligt att...

Kontaktorsaker hos läkare i primärvården

Den här fokusrapporten belyser vad läkare arbetar med i primärvården. Den visar också orsaker till att patienter tar kontakt. Undersökningen är baserad på information från läkarjournaler på...

 • Fokusrapport,
 • 2005
Den här fokusrapporten belyser vad läkare arbetar med i primärvården. Den visar också orsaker till att patienter tar kontakt. Undersökningen är baserad på information från läkarjournaler på...

Kostnader för bröstcancervårdkedjan

Den här fokusrapporten beskriver hur Karolinska Universitetssjukhuset kan ta kontroll över kostnader för vård av bröstcancer och använda resurserna så effektivt som möjligt. Bakgrunden är att...

 • Fokusrapport,
 • 2006
Den här fokusrapporten beskriver hur Karolinska Universitetssjukhuset kan ta kontroll över kostnader för vård av bröstcancer och använda resurserna så effektivt som möjligt. Bakgrunden är att...

Kvalitet i hjärtinfarktsjukvården inom Stockholms läns landsting 2000–2005

Den här fokusrapporten är en genomgång av hjärtinfarktvårdens kvalitet i Stockholms läns landsting 2000–2005. Den undersöker också hur följsamt och enhetligt vårdgivare och sjukhus i Stockholms län...

 • Fokusrapport,
 • 2006
Den här fokusrapporten är en genomgång av hjärtinfarktvårdens kvalitet i Stockholms läns landsting 2000–2005. Den undersöker också hur följsamt och enhetligt vårdgivare och sjukhus i Stockholms län...

Kvalitetsindikatorer och uppföljningskontroll vid övre gastrointestinala besvär

Den här fokusrapporten är ett komplement till det regionala vårdprogrammet Övre gastrointestinala besvär. Rapporten innehåller kvalitetsindikatorer och protokoll som gör det möjligt att systematiskt...

 • Fokusrapport,
 • 2009
Den här fokusrapporten är ett komplement till det regionala vårdprogrammet Övre gastrointestinala besvär. Rapporten innehåller kvalitetsindikatorer och protokoll som gör det möjligt att systematiskt...

Kvalitetskostnader

Rapporten är en litteraturgenomgång av de vetenskapliga publikationer som är förknippade med kvalitetsbrister och onödig resursförbrukning i hälso- och sjukvården. Den består av två delar. Den första...

 • Fokusrapport,
 • 2004
Rapporten är en litteraturgenomgång av de vetenskapliga publikationer som är förknippade med kvalitetsbrister och onödig resursförbrukning i hälso- och sjukvården. Den består av två delar. Den första...
Visar 1-30/62