Assisterad befruktning

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning är en fokusrapport som beskriver hur ofrivilligt barnlösa i Stockholms läns landsting kan få hjälp att föda ett friskt barn. Rapporten konstaterar att metoder för barnlöshetsbehandling finns inom landstinget. Men behovet är stort och de producerande enheterna kan behöva utöka sin verksamhet för att kunna tillgodose patienternas behov.

  • Fokusrapport ,
  • 2003