Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Cyanoacrylat och post- operativa sårinfektioner, HTA-rapport 2013:8

Minskar antalet postoperativa sårinfektioner inom 30 dagar efter tillägg av cyanoacrylat till sedvanlig preoperativ hudförberedelse?

 • 2013,
 • HTA-Rapport
Minskar antalet postoperativa sårinfektioner inom 30 dagar efter tillägg av cyanoacrylat till sedvanlig preoperativ hudförberedelse?

Fetal monitoring with computerized ST-analysis during labor - a systematic review, HTA-report 2011:3

Does the use of ST analysis during delivery reduce the incidence of fetal metabolic acidosis and hypoxic ischemic encephalopathy, the frequency of Cesarean sections and instrumental deliveries and...

 • 2011,
 • HTA-Rapport
Does the use of ST analysis during delivery reduce the incidence of fetal metabolic acidosis and hypoxic ischemic encephalopathy, the frequency of Cesarean sections and instrumental deliveries and...

Intraossös nålsättning med borr vid akuta tillstånd, HTA-rapport 2010:1

Ger batteridrivna intraossösa borrar snabbare och/eller säkrare infart i blodbanan än övriga intraossösa nålar vid akuta tillstånd hos barn och vuxna där annan intravenös infart inte kunnat...

 • 2010,
 • HTA-Rapport
Ger batteridrivna intraossösa borrar snabbare och/eller säkrare infart i blodbanan än övriga intraossösa nålar vid akuta tillstånd hos barn och vuxna där annan intravenös infart inte kunnat...

Minskar antalet urinvägsinfektioner vid korttids-bruk av urinkatetrar belagda med silverlegering, HTA-rapport 2010:2

Löper patienter som behöver korttidsbehandling (< en månad) med silverlegeringsbelagd urinkateter lägre risk för symtomgivande uvi respektive signifikant asymtomatisk bakteriuri än patienter vars...

 • 2010,
 • HTA-Rapport
Löper patienter som behöver korttidsbehandling (< en månad) med silverlegeringsbelagd urinkateter lägre risk för symtomgivande uvi respektive signifikant asymtomatisk bakteriuri än patienter vars...

MitraClip vid behandling av svår mitralis-insufficiens, HTA-rapport 2012:5

Resulterar behandling med MitraClip, av patienter ≥ 18år med degenerativ eller funktionell mitralisinsufficiens grad ≥ 3 och bedömda som inoperabla, jämfört med medicinsk behandling… - i ett ökat...

 • 2012,
 • HTA-Rapport
Resulterar behandling med MitraClip, av patienter ≥ 18år med degenerativ eller funktionell mitralisinsufficiens grad ≥ 3 och bedömda som inoperabla, jämfört med medicinsk behandling… - i ett ökat...

Risker med planerad hemförlossning för förstföderskor, HTA-rapport 2013:6

Är riskerna för neonatal mortalitet och morbiditet större vid barnmorskeledd hemförlossning jämfört med förlossning på sjukhus för friska förstföderskor och deras barn? Är riskerna för maternell...

 • 2013,
 • HTA-Rapport
Är riskerna för neonatal mortalitet och morbiditet större vid barnmorskeledd hemförlossning jämfört med förlossning på sjukhus för friska förstföderskor och deras barn? Är riskerna för maternell...

Uppföljning av donatorspecifika antikroppar efter njurtransplantation, HTA-rapport 2013:7

Medför monitorering av nytillkomna donatorspecifika HLA antikroppar (de novo DSA) efter njurtransplantation: - Tidigare identifiering av transplantatdysfunktion eller rejektion? - Färre...

 • 2013,
 • HTA-Rapport
Medför monitorering av nytillkomna donatorspecifika HLA antikroppar (de novo DSA) efter njurtransplantation: - Tidigare identifiering av transplantatdysfunktion eller rejektion? - Färre...

VATS lobektomi vid lungcancer stadium I – femårsöverlevnad, livskvalitet, postoperativ smärta och skulderfunktion, HTA-rapport 2014:10

Resulterar VATS-lobektomi vid lungcancer stadium I i bättre femårsöverlevnad, bättre livskvalitet, mindre smärtor och bättre skulderfunktion jämfört med öppen thorakotomi?

 • 2014,
 • HTA-Rapport
Resulterar VATS-lobektomi vid lungcancer stadium I i bättre femårsöverlevnad, bättre livskvalitet, mindre smärtor och bättre skulderfunktion jämfört med öppen thorakotomi?