Frozen Shoulder, HTA-yttrande 2016:32

Elektrisk stimulering med interferensström vid ”frozen shoulder”, HTA-Yttrande 2016:32

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.