Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Med teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvården avses en systematisk utvärdering av hälso- och sjukvårdens processer och procedurer. Health Technology Assessment (HTA) är ett globalt använt begrepp som står för evidensbaserade beslutsprocesser inom hälso- och sjukvården med syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Teknologibegreppet omfattar både teknik- och omvårdnadsrelaterade processer och procedurer samt läkemedel.

Teknologiutvärderingen görs för att säkra ett väl genomlyst underlag inför beslut om

  • införande av ny teknologi eller
  • avveckling av befintlig teknologi

HTA har under senaste åren kommit mycket i fokus inom hälso- och sjukvården. Det är sannolikt uttryck för en allt mer intensiv teknologiutveckling i kombination med ökande krav på resursoptimering. Som ett uttryck för detta kan nämnas att sökordet HTA ger flera miljoner träffar på internet.

Internationellt kunskapsutbyte

Över världen finns i de flesta hälso- och sjukvårdssystem olika former av HTA-program. Internationella (INAHTA) och europeiska (EUnetHTA) nätverk stöder dessa program och skapar möjligheter till utbyte av erfarenheter och tillgång till resultat av genomförda utvärderingar.

En internationell sammanslutning (Society HTA International) anordnar konferenser i ämnet och förutom många läroböcker finns även vetenskapliga tidskrifter, t.ex. International Journal of Technology Assessment in Health Care till stöd för kunskapsutveckling inom HTA.

Nationellt kunskapsutbyte

I Sverige är Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, den nationella myndigheten inom området. Där engageras personer med vetenskaplig kompetens från hela landet för genomgripande analyser av aktuella fråge-ställningar som publiceras i form av ”gula” rapporter. Man gör även mindre omfattande utredningar Alert-rapporter och kommentarer. På regional nivå finns HTA-verksamheter i Västra Götaland, Örebro och Linköping och Skåne.